RSS
Blog
LPI Essentials Exams - Odkryj nowe obszary

LPI Essentials Exams - Odkryj nowe obszary

May 10, 2023 - by Franz Knipp

Linux Professional Institute (LPI) jest dobrze znany jako dostawca egzaminów w dziedzinie Linuksa i narzędzi open source, gdzie oferuje certyfikaty dla całego spektrum od początkujących do specjalistów i ekspertów. Ale tak jak Linux penetruje coraz więcej obszarów w ostatnich latach, tak samo otwierają się nowe opcje dla certyfikatów wprowadzających. Certyfikaty te mogą być wyświetlane wraz z twoimi referencjami po ich zdobyciu i nigdy nie muszą być odnawiane.

Linux Essentials

Najbardziej znanym certyfikatem Essentials jest niewątpliwie ten dla Linuksa. Oprócz samego egzaminu, LPI oferuje bezpłatnie obszerne materiały przygotowujące do egzaminu. Materiały są dydaktycznie dobrze skonstruowane. Każda lekcja kończy się praktycznymi ćwiczeniami, które pogłębiają zrozumienie treści. Zdanie egzaminu świadczy o tym, że osoba certyfikowana dobrze zna system Linux i potrafi wykorzystać prezentowane narzędzia.

Materiały szkoleniowe zostały przetłumaczone na wiele języków, dzięki czemu Linux Essentials może być włączony do kursów uniwersyteckich i szkół zawodowych z zakresu informatyki i inżynierii oprogramowania na całym świecie. Materiały stanowią dobrą podstawę do dalszej edukacji i dostarczają studentom narzędzi do samodzielnej pracy z systemami Linux.

Świat informatyki jest bardzo szeroki, a tylko część zajmuje się Linuksem na wyższym poziomie. Istnieje wiele innych dziedzin, których podstawy są niezbędne do zrozumienia współczesnych systemów informatycznych. Znajomość tych podstaw może decydować o sukcesie lub porażce projektów lub być istotnym czynnikiem napędzającym osobistą karierę.

Security Essentials

W dzisiejszych czasach większość aplikacji jest dystrybuowana jako usługi online w architekturze klient-serwer i działa w infrastrukturze chmury. Dane są stale wymieniane, czy to poprzez pobieranie, czy załączniki do wiadomości e-mail. Ochrona danych również zyskała na znaczeniu i weszła w obawy użytkowników. Bezpieczeństwo IT stało się więc ważnym tematem, a LPI Security Essentials podsumowuje spojrzenie użytkowników na ten temat w niezależnej od dostawców certyfikacji, która obejmuje nie tylko teoretyczne, ale i praktyczne aspekty.

Web Development Essentials

Wiele aplikacji opiera się obecnie na technologiach internetowych, niezależnie od tego, czy jest to sklep internetowy, platforma mediów społecznościowych, czy bankowość internetowa. Aby w pełni zrozumieć aplikację internetową, potrzebna jest znajomość języków, którymi posługuje się przeglądarka, zrozumienie funkcji serwera internetowego oraz, co nie mniej ważne, używanych baz danych. Certyfikat LPI Web Development Essentials zapewnia przegląd, obejmujący każdą z tych części i ich praktyczne wykorzystanie.

Jak pokazuje to podsumowanie, oprócz podstaw Linuksa, masz wiele możliwości udowodnienia swojej wiedzy i kompetencji za pomocą certyfikatu Essentials przez LPI, czy to w środowisku zawodowym czy uniwersyteckim. Bardziej szczegółowe informacje na ich temat znajdziesz na stronie internetowej oraz na learning.lpi.org.

About Franz Knipp:

Franz Knipp

Franz Knipp's first contact with Linux was during his studies at the Vienna University of Technology. Since then, he has been using Linux on the desktop, on servers and on a fleet of more than 400 Raspberry Pis distributed at fire stations all over Germany and Austria. In addition to his software development role, he has designed, installed and administered open source email systems for several 100,000 mailboxes at several European ISPs. Since 2015, he has been passing on his Linux knowledge to students at the University of Applied Sciences Burgenland, where he has been integrating Linux Essentials into the curriculum and guiding students to the certification exam as the head of the Software Engineering and Connected Systems program since 2020. His mission is to spark enthusiasm for IT and programming in young people and adults.