Trở thành Nhà đào tạo được phê chuẩn

Trở thành một Nhà đào tạo được phê chuẩn của Linux Professional Institute

Một Nhà đào tạo được Linux Professional Institute phê chuẩn là người cam kết tận tâm với sự nghiệp giáo dục công nghệ và mã nguồn mở chất lượng cao. Nhà đào tạo là một chuyên gia về chủ đề có nền tảng kiến thức dày dặn, đã đạt được chứng nhận, là thành viên của LPI, hiện đang tham gia đào tạo và hướng dẫn về các chủ đề.

Phúc lợi của các Nhà đào tạo được phê chuẩn

 • Tiếp cận tất cả lợi ích thành viên
 • Cập nhật về chứng chỉ và tài liệu
 • Sử dụng logo Nhà đào tạo LPI được phê chuẩn
 • Thư chào mừng (bao gồm đường dẫn đến chứng nhận có thể tải xuống)
 • Chương trình giảm giá có sẵn cho học viên của họ
 • Khu vực dành riêng trên discuss.lpi.org
 • Đủ điều kiện tham gia Hội đồng Cố vấn (cụ thể là AAC hoặc AT)

Để ứng tuyển, hãy gửi hồ sơ về địa chỉ membership@lpi.org với tiêu đề: Approved Trainer

Khảo sát lương năm 2018 của Certification Magazine đã khám phá ra rằng...

Hơn 70% nói rằng chứng chỉ có thể khiến bạn trở nên hấp dẫn hơn trước các nhà tuyển dụng tiềm năng

47.4% người sở hữu chứng chỉ Công nghệ thông tin ở Hoa Kỳ được tăng lương trong năm đầu tiên sau khi họ đạt chứng nhận

67.6% nói rằng đạt chứng nhận đã giúp tăng khả năng giải quyết vấn đề của họ

Các yêu cầu

Requirements for Linux Professional Institute (LPI) Approved TrainersĐáp ứng các yêu cầu sau đây để trở thành một Nhà đào tạo LPI được phê chuẩn:

 • Thành viên của LPI
 • CV hoặc tiểu sử trên LinkedIn
 • Nộp video/bản thử giọng của nhà đào tạo với các tài liệu theo lộ trình chứng chỉ LPI
 • Có một trong những chứng chỉ sau:
  • CompTIA CTT+
  • Friesen Kaye and Associates
  • Global Knowledge Instructional Skills Certification
  • IAMCT Approved Technical Trainer (IAMCT ATT)
  • IPM (Institut für Personalberatung und Managemententwicklung)
  • Learning and Performance Institute Trainer Performance Monitoring and Assessment (TPMA)
  • Learning Tree Train the Trainer Program
  • Marcom Deli
  • Microsoft Certified Trainer Instructional Skills Certification (MCT-ISC)
  • New Horizons Instructional Skills Certification
  • PrepMasters USA
  • CCSI (Cisco)
  • CST (Scrum Alliance)
   HOẶC
  • Cung cấp tham chiếu hỗ trợ ít nhất một năm trong kinh nghiệm giảng dạy