Tham gia nhóm!

Tham gia

Tổng quan

Thành viên trong Linux Professional Institute (LPI) sẽ hỗ trợ bạn nhiều lợi ích và đặc quyền trên con đường nghề nghiệp của bạn và sự phát triển của cộng đồng mã nguồn mở.

Như một tổ chức phi lợi nhuận, LPI là các bên liên quan, chứ không phải là cổ đông và tập trung vào sứ mệnh của mình hơn là lợi nhuận. Mô hình quản trị của chúng tôi bao gồm một định nghĩa về tư cách thành viên được thiết kế để cung cấp cho những người thực hành mã nguồn mở có chứng nhận quyền quyết định trong định hướng tổ chức, cũng như là một số quyền lợi khác. LPI là một tổ chức dựa vào thành viên  khuyến khích lòng tin của công chúng, đồng thời tạo điều kiện cho những người hành nghề để tác động đến định hướng và đánh giá cao nghề nghiệp của họ.

Quyền Lợi Thành Viên

Tăng tốc sự nghiệp của bạn với chiết khấu cho các kỳ thi LPI. Tất cả thành viên sẽ nhận chiết khấu trong các kỳ thi.

Duy trì thông tin văn bằng bằng cách tiếp tục trạng thái hiệu lực của chứng chỉ đã được cấp mà không cần làm lại các bài thi và chứng minh sự phát triển cá nhân và nghề nghiệp liên tục. Bằng cách yêu cầu các tín chỉ Đơn vị Phát triển Chuyên nghiệp (Professional Development Units – PDUs), bạn có thể sử dụng kiến thức, những kinh nghiệm và sự tham gia cộng đồng thường xuyên của mình để duy trì trạng thái chứng chỉ có hiệu lực.

Tạo lộ trình của bạn thông qua các ưu đãi và giảm giá đặc biệt đối với những tài liệu đào tạo, phần cứng… Tìm hiểu thêm trong chủ đề thành viên.

Đón đầu xu thế thông qua quyền truy cập các bài báo và hội thảo dành riêng cho thành viên với nhiều chủ đề khác nhau về công nghệ, vận động chính trị, kinh doanh và những kỹ năng mềm.

Sự tham gia của bạn hỗ trợ những sáng kiến ủng hộ  mã nguồn mở, vì chúng tôi đang nỗ lực nâng cao lợi ích của bạn với tư cách là một chuyên gia mã nguồn mở. Cùng với những tổ chức mã nguồn mở khác, chúng tôi sẽ làm việc cho bạn để giảm bớt những trở ngại, nâng cao thực tế giảm rủi ro nhầm lẫn, và thúc đẩy việc sử dụng và giáo dục về mã nguồn mở nhiều hơn trên khắp thế giới.

Bầu cử cho hội đồng của Linux Professional Institute và đưa ra ý kiến của bạn về cách tổ chức được điều hành và hướng đi của tổ chức.

Và tất nhiên, hãy tuyên truyền về sự tham gia của bạn bằng hồ sơ thành viên, thẻ thành viên và chứng chỉ cũng như một logo đặc biệt mà bạn có thể sử dụng trực tuyến hoặc trên bản in.

Điều khoản Thành viên

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Thành viên? Vui lòng ghé trang FAQ của chúng tôi.