Nhận tin tức, lời mời tham gia sự kiện và cập nhật thông tin

Get the latest news, tips, certification updates, event information and special community offers and surveys, delivered straight to your inbox from the Linux Professional Institute.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Tham gia với chúng tôi trên LinkedIn

Linux Professional Insitute (LPI) mời bạn kết nối với chúng tôi trên LinkedIn. Chúng tôi có một số nhóm nhằm cung cấp cho bạn một diễn đàn để đặt câu hỏi, kết nối với các chuyên gia LPI khác và tham gia với cộng đồng LPI toàn cầu. Vì có một số nhóm tương tự bên ngoài không do LPI quản lý, nên chúng tôi đã đính kèm các liên kết đến trang và các nhóm LPI chính thức bên dưới để giúp bạn kết nối.

Trang Tổ Chức LPI

Trang chính Linux Professional Institute của chúng tôi là một nguồn tin tức quan trọng và cập nhật hữu ích về LPI.

Tham gia trang Tổ Chức LPI

Nhóm Linux Professional Institute (Chính thức)

Nhóm công khai của Linux Professional Institute này dành cho bất kỳ ai muốn kết nối với các thành viên khác trong cộng đồng LPI toàn cầu. Nhóm này dành cho những người đã được chứng nhận LPIC hoặc cho bất kỳ ai quan tâm đến việc thảo luận về chứng chỉ LPI, tin tức Linux và các sáng kiến mã nguồn mở.

Tham gia nhóm công khai LPI

Các Nhóm LPIC

Các nhóm riêng tư này là các cộng đồng trực tuyến dành cho các chuyên gia Linux đã đạt được các chứng chỉ LPIC. Tham gia để gặp gỡ và kết nối với các chuyên gia khác có kỹ năng, thử thách và kinh nghiệm tương tự.

Nhóm LPIC-1
Nhóm LPIC-2
Nhóm LPIC-3