Tổng hợp Chứng chỉ LPI

Linux Professional Institute (LPI) cam kết phát triển theo một tiêu chuẩn toàn cầu về chứng chỉ Linux và Mã Nguồn mở. Chúng tôi tin rằng chương trình chứng nhận này phải đáp ứng những yêu cầu của cả các chuyên gia CNTT và các tổ chức tuyển dụng. Để đạt được mục tiêu này, chúng tôi đã áp dụng một quy trình phát triển công khai, khắt khe và được tham vấn, sử dụng cả nguồn lực tình nguyện và nguồn lực được thuê. Quá trình phát triển của chúng tôi được công nhận và chứng thực rộng rãi cũng như đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt của các nhà cung cấp chứng chỉ số độc lập.

Open Technology

The Open Technology professional certifications are designed to evaluate the knowledge and skills of open technology tools, such as DevOps tools and BSD Specialist. To keep pace with evolving technologies, open technology track exam objectives are updated on average every three years and certifications are valid for five years before you must recertify or certify at a higher level.For Open Technology certifications, single exam is awarded with certification, and there are no prerequisites for the exams.

Kỹ sư công cụ DevOps được chứng nhận phải có kiến thức làm việc về các lĩnh vực liên quan đến DevOps như Kỹ thuật phần mềm và Cấu trúc, Triển khai vùng chứa và Máy móc, Quản lý và Giám sát cấu hình.

 • Điều kiện tiên quyết: Không có điều kiện tiên quyết cho chứng chỉ này. Tuy nhiên, chúng tôi đặc biệt khuyến khích ứng viên có chứng chỉ bổ sung trong lĩnh vực chuyên môn của mình, chẳng hạn như LPIC-1 hoặc chứng chỉ dành cho lập trình viên.
 • Yêu cầu:Đậu kỳ thi 701. Bài thi kéo dài 90 phút bao gồm 60 câu hỏi trắc nghiệm và điền vào chỗ trống.
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Nhật
 • Thời hạn: 5 năm

Chứng chỉ BSD Specialist yêu cầu bạn phải vượt qua một kỳ thi. Kỳ thi này kiểm tra kỹ năng quản trị hệ thống FreeBSD, NetBSD và OpenBSD. Bao gồm ba hệ thống BSD chính đảm bảo cho người sở hữu chứng chỉ có thể làm việc thoải mái trong bất kỳ loại môi trường nào dựa trên BSD nào.

 • Điều kiện tiên  quyết: Không có điều kiện tiên quyết nào cho chứng chỉ này. Tuy nhiên, chúng tôi đặc biệt khuyến nghị thí sinh phải có hơn một năm kinh nghiệm trong việc quản trị các loại hệ thống BSD.
 • Yêu cầu: Vượt qua bài kiểm tra 702. Bài thi 90 phút gồm 60 câu hỏi trắc nghiệm và điền vào chỗ trống.
 • Thời hạn hiệu lực: 5 năm

Essentials

The Essentials certificates were created for candidates who are starting a career in open source or who wish to demonstrate their abilities.

Kỳ thi Linux Essentials của Linux Professional Institute kiểm tra khả năng của thí sinh trong việc sử dụng một trình soạn thảo dòng lệnh cơ bản và thể hiện sự hiểu biết về các tiến trình, chương trình và thành phần của hệ điều hành Linux.

 • Điều kiện tiên quyết: Không có điều kiện tiên quyết cho chứng chỉ này.
 • Yêu cầu: Vượt qua bài thi Linux Essentials 010. Bài thi Linux Essentials có 40 câu hỏi và phải hoàn thành trong vòng 60 phút.
 • Thời hạn hiệu lực: Trọn đời

IT security is absolutely crucial for individuals and organizations in today’s digital world. The Security Essentials exam covers preliminary knowledge in all important fields of IT security.

 • Prerequisites: There are no prerequisites for this certification.
 • Requirements: Passing the Security Essentials 020 exam. The Security Essentials exam contains 40 questions and must be completed within 60-minutes.
 • Languages: English, Japanese
 • Validity period: Lifetime

Modern software applications are commonly developed for the Web. The Linux Professional Institute (LPI) Web Development Essentials program supports your first steps in software development.

 • Prerequisites: There are no prerequisites for this certification.
 • Requirements: Passing the Web Development Essentials 030 exam. The Web Development Essentials exam contains 40 questions and must be completed within 60-minutes.
 • Languages: English, Japanese
 • Validity period: Lifetime

The Linux Professional Institute (LPI) Open Source Essentials program covers the common knowledge that anyone who is professionally involved with open source should have.

 • Prerequisites: There are no prerequisites for this certification.
 • Requirements: Passing the Web Development Essentials 050 exam. The Open Source Essentials exam contains 40 questions and must be completed within 60-minutes.
 • Languages: English
 • Validity period: Lifetime

Linux Professional

Linux Professional Track của Linux Professional Institute được thiết kế để đánh giá kiến ​​thức và kỹ năng của các quản trị viên hệ thống Linux. Để bắt kịp với công nghệ đang phát triển, các mục tiêu của kỳ thi được cập nhật trung bình ba năm một lần và các chứng chỉ của Linux Professional Institute có giá trị trong 5 năm trước khi bạn phải chứng nhận lại hoặc chứng nhận ở cấp độ cao hơn. Mặc dù các kỳ thi có thể được diễn ra theo bất kỳ thứ tự nào, nhưng phải đạt được các chứng chỉ ở cấp độ thấp trước khi có thể cấp các chứng chỉ cấp cao hơn.

Linux Professional Institute LPIC-1 kiểm tra khả năng thực hiện các thao tác bảo trì với dòng lệnh, cài đặt và cấu hình một máy tính chạy Linux, và cấu hình mạng cơ bản.

 • Điều kiện tiết quyết: Không có điều kiện tiên quyết cho chứng chỉ này.
 • Yêu cầu: Vượt qua bài thi 101 và 102. Bài thi 90 phút gồm 60 câu hỏi trắc nghiệm và điền vào chỗ trống.
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Đức, Nhật Bản, Bồ Đào Nha (Brazil), Trung Quốc (Giản thể), Trung Quốc (Phồn thể), Tây Ban Nha (Hiện đại)
 • Thời hạn hiệu lực: 5  năm trừ khi thi lại hoặc đạt được cấp cao hơn.

Linux Professional Institute LPIC-2 kiểm tra khả năng quản trị các mạng hỗn hợp cỡ nhỏ và vừa.

 • Điều kiện tiên quyết: Chứng chỉ LPIC-1 có hiệu lực.
 • Các yêu cầu: Vượt qua bài thi 201 và 202. Mỗi bài thi 90 phút gồm 60 câu trắc nghiệm và điền vào chỗ trống.
 • Ngôn ngữ: tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)
 • Thời hạn hiệu lực: 5​ năm trừ khi thi lại hoặc đạt được cấp độ cao hơn.

Linux Professional Institute LPIC-3 Mixed Environments kiểm tra khả năng tích hợp các dịch vụ Linux trong một môi trường hỗn hợp của toàn doanh nghiệp.

 • Điều kiện tiên quyết: Một chứng chỉ LPIC-2 có hiệu lực.
 • Yêu cầu: Vượt qua bài thi 300. Bài thi 90 phút gồm 60 câu hỏi trắc nghiệm và điền vào chỗ trống.
 • Ngôn ngữ: tiếng Anh, tiếng Nhật
 • Thời hạn hiệu lực: 5 năm

Linux Professional Institute LPIC-3 Security kiểm tra khả năng bảo mật và tăng cường độ cứng cho các máy chủ, dịch vụ và mạng dựa trên Linux trên toàn doanh nghiệp.

 • Điều kiện tiên quyết: Có chứng chỉ hoạt động LPIC-2.
 • Yêu cầu: Vượt qua bài thi 303. Đề thi 90 phút gồm 60 câu trắc nghiệm và điền vào chỗ trống.
 • Ngôn  ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Nhật
 • Thời hạn hiệu lực: 5 năm

Linux Professional Institute LPIC-3 Virtualization and Containerization bao gồm việc quản trị các hệ thống Linux trên toàn doanh nghiệp với trọng tâm là Ảo hóa và Container hóa.

 • Điều kiện tiên quyết: Một chứng chỉ LPIC-2 có hiệu lực.
 • Yêu cầu: Vượt qua bài thi 305. Bài thi 90 phút gồm 60 câu hỏi trắc nghiệm và điền vào chỗ trống.
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Nhật
 • Thời hạn hiệu lực: 5 năm

Linux Professional Institute LPIC-3 High Availability và Storage Clusters bao gồm việc quản trị các hệ thống Linux trên toàn doanh nghiệp, tập trung vào các hệ thống và vùng lưu trữ có tính khả dụng cao.

 • Điều kiện tiên quyết: Một chứng chỉ LPIC-2 có hiệu lực
 • Yêu cầu: Vượt qua bài thi 306. Bài thi 90 phút với 60 câu hỏi trắc nghiệm và điền vào chỗ trống.
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Nhật
 • Thời hạn hiệu lực: 5 năm