Linux Professional Institute LPIC-3 Virtualization and Containerization (Ảo hóa và Container hóa)

Chứng chỉ LPIC-3 có cấp bậc cao nhất của chương trình chứng chỉ chuyên môn đa cấp độ của Linux Professional Institute (LPI). LPIC-3 được thiết kế dành cho chuyên gia Linux cấp doanh nghiệp và đại diện cho cấp độ cao nhất của chứng chỉ Linux trung lập và chuyên nghiệp trong ngành. Có sẵn bốn chứng chỉ chuyên môn LPIC-3 riêng biệt. Vượt qua bất kỳ một trong bốn bài thi sẽ cấp chứng chỉ LPIC-3 cho chuyên ngành đó.

Chứng chỉ LPIC-3 Virtualization and Containerization bao gồm việc quản trị hệ thống Linux trên toàn doanh nghiệp trong môi trường hỗn hợp.

Phiên bản hiện tại: 3.0 (Mã thi 305-300)

Phiên bản trước đó: 2.0 (Mã thi 304-200) Có sẵn cho đến 20/06/2023

Mục tiêu: 305-300

Điều kiện tiên quyết: Thí sinh phải có một chứng chỉ LPIC-2 có hiệu lực để lấy chứng chỉ LPIC-3.

Yêu cầu: Vượt qua bài thi 305. Bài thi 90 phút gồm 60 câu hỏi trắc nghiệm và điền vào chỗ trống.

Thời hạn hiệu lực: 5 năm

Chi phí: Nhấn vào đây để biết lệ phí thi tại quốc gia của bạn.

Ngôn ngữ thi tại các trung tâm khảo thí VUE: tiếng Anh, tiếng Nhật

Ngôn ngữ có sẵn cho kỳ thi trực tuyến qua OnVUE: tiếng Anh, tiếng Nhật

77% những người có chứng nhận được tăng lương trong vòng 6 tháng

-Báo cáo Đánh giá Chứng chỉ CNTT Pearson VUE 2021

Các chứng chỉ đạt được giá trị cao nhất trong ba tháng qua trong lĩnh vực sysadmin đều liên quan đến Linux: LPIC-2, LPIC-3 và Red Hat Certified Systems Administrator

-Xu hướng Dữ liệu Thanh toán các Chứng chỉ Kỹ năng CNTT của Nhóm nghiên cứu Foote, 2021

63% người quản lý tuyển dụng đang tìm kiếm những nhân viên có thể xây dựng các giải pháp dựa trên phần mềm mã nguồn mở

-Báo cáo Việc làm Mã nguồn mở 2020

Để nhận chứng chỉ LPIC-3 Enterprise Virtualization and Containerization, bạn phải được chứng nhận LPIC-2 và vượt qua bài thi 305

Tại LPI, chúng tôi đưa ra phỏng đoán về nội dung bài thi. Mục tiêu bài thi của chúng tôi cho bạn biết những chủ đề có thể xuất hiện trong bài thi cũng như tầm quan trọng tương đối của các chủ đề đó. Cho dù bạn chọn tài liệu học tập nào để chuẩn bị cho kỳ thi LPI, việc xem xét các mục tiêu của từng bài thi là cốt lõi của bất kỳ kế hoạch học tập nào.

Các chủ đề bài thi LPIC-3 Enterprise Virtualization and Containerization

  • Ảo hóa toàn phần
  • Ảo hóa container
  • Triển khai và Cung cấp VM
  1. Xem chi tiết mục tiêu bài thi
  2. Mua phiếu thi

92% người sử dụng lao động nói rằng những cá nhân có chứng nhận CNTT nhận được các mức lương khởi điểm cao hơn những người không có.

-Nghiên cứu Nhận thức của CompTIA HR về Đào tạo và Chứng chỉ CNTT

44% các nhà quản lý tuyển dụng đang tăng lương cho các nhân tài mã nguồn mở hơn những bộ phận khác.

-Báo cáo Việc làm Mã nguồn mở

87% các tổ chức cho rằng khó tìm kiếm nhân tài mã nguồn mở

-Báo cáo Việc làm Mã nguồn mở