Linux Professional Institute LPIC-2

LPIC-2 là chứng chỉ thứ hai trong chương trình chứng chỉ chuyên nghiệp Linux đa cấp của Linux Professional Institute (LPI). LPIC-2 sẽ xác nhận khả năng của thí sinh để quản lý các mạng hỗn hợp vừa và nhỏ.

Phiên bản hiện tại: 4.5 (Mã thi 201-450 và 202-450)

Các mục tiêu: 201-450, 202-450

Điều kiện tiên quyết: Các ứng viên phải có chứng chỉ LPIC-1 có hiệu lực để nhận chứng chỉ LPIC-2.

Yêu cầu: Vượt qua các bài thi 201 và 202. Mỗi bài thi 90 gồm 60 câu hỏi trắc nghiệm và điền vào chỗ trống.

Thời hạn hiệu lực: 5 năm trừ khi thi lại hoặc đạt được cấp độ cao hơn.

Chi phí: Nhấn vào đây để xem lệ phí thi ở quốc gia của bạn.

Ngôn ngữ thi có sẵn tại trung tâm khảo thí VUE: tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)

Ngôn ngữ thi có sẵn tại các kì thi trực tuyến OnVUE: tiếng Anh, tiếng Nhật

Để được chứng nhận LPIC-2, thí sinh phải có khả năng:

 • thực hiện quản trị hệ thống nâng cao, bao gồm các tác vụ chung liên quan đến hạt nhân (kernel) Linux, khởi động và bảo trì hệ thống;
 • thực hiện Quản lý nâng cao  đối với hệ thống tệp và lưu trữ khối cũng như mạng, xác thực và bảo mật hệ thống nâng cao, bao gồm tường lửa và VPN;
 • cài đặt và định cấu hình các dịch vụ mạng cơ bản, bao gồm DHCP, DNS, SSH, máy chủ Web, máy chủ tệp sử dụng FTP, NFS và Samba, gửi email; và
 • giám sát trợ lý và tư vấn quản lý về tự động hóa và mua hàng.

77% những người được chứng nhận được tăng lương trong vòng 6 tháng

-Báo cáo Đánh giá Chứng chỉ CNTT Pearson VUE, 2021

Các chứng chỉ đạt được giá trị cao nhất trong ba tháng qua trong lĩnh vực quản trị hệ thống đều liên quan đến Linux: LPIC-2, LPIC-3 và Red Hat Certified Systems Administrator

-Xu hướng Dữ liệu Thanh toán các Chứng chỉ Kỹ năng CNTT của Nhóm nghiên cứu Foote 2021

63% các nhà quản lý tuyển dụng đang tìm kiếm nhân viên có thể thiết kế các giải pháp dựa trên phần mềm mã nguồn mở

-Báo cáo Việc làm Mã nguồn Mở 2020

Để được chứng nhận LPIC-2, bạn phải có chứng nhận LPIC-1 và vượt qua cả bài thi 201 và 202

Tại LPI, chúng tôi đưa ra phỏng đoán về nội dung bài thi. Mục tiêu bài thi của chúng tôi cho bạn biết những chủ đề có thể xuất hiện trong các bài thi cũng như tầm quan trọng tương đối của các chủ đề đó. Cho dù bạn chọn tài liệu học tập nào để chuẩn bị cho kỳ thi LPI, việc xem xét các mục tiêu của từng bài thi phải là cốt lõi của bất kỳ kế hoạch học tập nào.

Các chủ đề bài thi LPIC-2 201

 • Hoạnh Định Công Suất
 • Hạt Nhân (Kernel) Linux
 • Khởi Động Hệ Thống
 • Các Thiết Bị Và Hệ Thống Tệp
 • Quản Trị Thiết Bị Lưu Trữ Nâng Cao
 • Cấu Hình Mạng
 • Bảo Trì Hệ Thống
 1. Xem chi tiết mục tiêu bài thi
 2. Xem tài liệu nghiên cứu kì thi
 3. Mua phiếu thi

Các chủ đề bài thi LPIC-2 202

 • Hệ Thống Phân Giải Tên Miền
 • Dịch Vụ Web
 • Chia Sẻ Tập Tin
 • Quản Trị Mạng Máy Khách
 • Dịch Vụ E-mail
 • Bảo Mật Hệ Thống
 1. Xem chi tiết mục tiêu bài thi  
 2. Xem tài liệu nghiên cứu kì thi  
 3. Mua phiếu thi