Linux Professional Institute Linux Essentials

Cho nhà tuyển dụng thấy rằng bạn có các kỹ năng nền tảng cần thiết cho công việc hoặc cơ hội thăng tiến trong tương lai của mình. Với Linux Essentials.

Việc áp dụng Linux tiếp tục tăng trên toàn thế giới khi những người dùng cá nhân, các tổ chức chính phủ và các ngành công nghiệp từ tự động hóa đến việc thăm dò khám phá không gian sử dụng các công nghệ mã nguồn mở. Việc mở rộng mã nguồn mở trong doanh nghiệp đang định nghĩa lại các vai trò công việc công nghệ thông tin và truyền thông (Information and Communication Technology – ICT) truyền thống để đòi hỏi nhiều kỹ năng Linux hơn. Cho dù bạn đang bắt đầu sự nghiệp của mình trong mã nguồn mở hay đang tìm kiếm sự thăng tiến, việc xác minh độc lập bộ kỹ năng của bạn có thể giúp bạn nổi bật trong việc tuyển dụng những người quản lý hoặc đội ngũ quản lý của bạn.

Chứng nhận Linux Essentials cũng đóng vai trò là phần giới thiệu tuyệt vời về lộ trình chứng chỉ Linux Professional hoàn thiện và nâng cao hơn.

Phiên bản hiện tại: 1.6 (Mã thi 010-160)

Mục tiêu: 010-160

Điều kiện tiên quyết: Không có điều kiện tiên quyết cho chứng nhận này

Yêu cầu: Vượt qua bài thi Linux Essentials 010. Bài thi Linux Essentials bao gồm 40 câu hỏi và phải được hoàn thành trong vòng 60 phút.

Thời hạn hiệu lực: Trọn đời

Chi phí: Nhấn vào đây để biết lệ phí thi tại quốc gia của bạn.

Ngôn ngữ thi tại các trung tâm khảo thí VUE: tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Bồ Đào Nha (Brazil), tiếng Tây Ban Nha

Ngôn ngữ có sẵn cho kỳ thi trực tuyến qua OnVUE: tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Bồ Đào Nha (Brazil), tiếng Tây Ban Nha

Để nhận được chứng nhận Linux Essentials, thí sinh phải:

 • có hiểu biết về Linux và ngành công nghiệp mã nguồn mở và kiến thức về các Ứng dụng mã nguồn mở phổ biến nhất;
 • hiểu các thành phần chính của hệ điều hành Linux và có trình độ kỹ thuật để làm việc trên dòng lệnh Linux; và
 • có hiểu biết cơ bản về các chủ đề liên quan đến bảo mật và quản trị như quản lý người dùng/nhóm, làm việc trên dòng lệnh và các quyền hạn.

Các kỹ năng Linux nâng cao nhiều vai trò công việc ICT

Nhà phát triển

Front End Web

Back End Web

Java

Python

PHP

Mobile

SQL

Embedded Systems

Quản trị viên

Cloud (đám mây)

Database (Dữ liệu)

Dev Ops

IT/ Technical Support (Hỗ trợ kỹ thuật)

Mobile Application Support (Hỗ trợ ứng dụng điện thoại)

NOC Operator

Big Data (Dữ liệu lớn)

Virtualization (Ảo hóa)

LAMP

Kỹ sư

QA/QC

Cloud Architect (Cấu trúc đám mây)

Microsoft Systems (Các hệ thống Microsoft)

Networking (Mạng)

Data Analyst (Phân tích dữ liệu)

Security (Bảo mật)

Chứng nhận Linux Essentials xác minh các kiến thức như bên dưới:

 • FOSS, các cộng đồng khác nhau và giấy phép.
 • Kiến thức về các ứng dụng mã nguồn mở tại nơi làm việc vì chúng liên quan đến các ứng dụng tương đương mã nguồn đóng.
 • Các khái niệm cơ bản về phần cứng, tiến trình, chương trình và các thành phần của Hệ điều hành Linux.
 • Cách làm việc trên dòng lệnh và với các tệp.
 • Cách tạo và khôi phục các bản sao lưu và lưu trữ nén.
 • Bảo mật hệ thống, người dùng/nhóm và các quyền truy cập tệp cho các thư mục công khai và riêng tư.
 • Cách tạo và chạy các tập lệnh đơn giản.
 1. Xem các mục tiêu thi chi tiết
 2. Xem tài nguyên nghiên cứu bài thi​
 3. Mua phiếu thi

92% người sử dụng lao động cho biết các cá nhân được chứng nhận CNTT nhận được mức lương khởi điểm cao hơn so với những người không có.

-Nhận thức CompTIA HR về Đào tạo và Nghiên cứu Chứng chỉ CNTT (IT)

44% người quản lý tuyển dụng đang tăng lương cho nhân tài mã nguồn mở so với các bộ phận khác

-Báo Cáo Việc làm Mã nguồn mở

87% các tổ chức nói rằng rất khó để tìm thấy nhân tài mã nguồn mở

-Báo cáo Việc làm Mã nguồn mở