Linux Professional Institute LPIC-3 High Availabiliy (Tính khả dụng cao) and Storage Clusters (Vùng lưu trữ Clusters)

Chứng chỉ LPIC-3 là cấp cao nhất của chương trình chứng chỉ chuyên môn đa cấp độ của Linux Professional Institute (LPI). LPIC-3 được thiết kế dành cho chuyên gia Linux cấp doanh nghiệp và đại diện cho cấp cao nhất về chứng chỉ Linux trung lập và chuyên nghiệp trong ngành. Có bốn chứng chỉ chuyên môn LPIC-3 riêng biệt. Vượt qua bất kỳ một trong bốn kỳ thi sẽ cấp chứng chỉ LPIC-3 cho chuyên ngành đó.

Chứng chỉ LPIC-3 High Availability và Storage Clusters bao gồm việc quản trị hệ thống Linux trên toàn doanh nghiệp, chú trọng vào hệ thống và vùng lưu trữ có tính khả dụng cao.

Phiên bản hiện tại: 3.0 (Mã thi: 306-300)

Phiên bản trước đó: 2.0 (Mã thi 304-200)
Có sẵn đến 20/06/2022

Các mục tiêu: 306-300

Điều kiện tiên quyết: Ứng viên phải có chứng chỉ LPIC-2 có hiệu lực để nhận chứng chỉ LPIC-3.

Yêu cầu: Vượt qua bài thi 306. Bài thi 90 phút với 60 câu hỏi trắc nghiệm và điền vào chỗ trống.

Thời hạn hiệu lực: 5 năm

Chi phí: Nhấn vào đây để xem lệ phí thi ở quốc gia của bạn

Các ngôn ngữ có sẵn cho kì thi tại các trung tâm khảo thí VUE: Tiếng Anh, Tiếng Nhật

Các ngôn ngữ có sẵn cho kì thi trực tuyến qua OnVUE: Tiếng Anh, Tiếng Nhật

77% người có chứng nhận được tăng lương trong vòng 6 tháng

-Báo cáo Đánh giá Chứng chỉ CNTT Pearson VUE, 2021

Các chứng chỉ đạt được giá trị cao nhất trong ba tháng qua trong lĩnh vực sysadmin đều liên quan đến Linux: LPIC-2, LPIC-3 và Red Hat Certified Systems Administrator

-Xu hướng Dữ liệu Thanh toán các Chứng chỉ Kỹ năng CNTT của Nhóm nghiên cứu Foote, 2021

63% nhà quản lý tuyển dụng đang tìm kiếm nhân viên có thể cấu trúc giải pháp dựa trên phần mềm mã nguồn mở

-Báo cáo Việc làm Mã nguồn Mở 2020

Để nhận chứng chỉ LPIC-3 High Availability và Storage Clusters, bạn phải có chứng nhận LPIC-2 và vượt qua bài thi 303

Tại LPI, chúng tôi đưa ra phỏng đoán về nội dung bài thi. Mục tiêu bài thi của chúng tôi cho bạn biết những chủ đề bạn có thể mong đợi tìm thấy trong bài kiểm tra cũng như tầm quan trọng tương đối của các chủ đề đó. Cho dù bạn chọn tài nguyên học tập nào để chuẩn bị cho kỳ thi LPI, việc xem xét các mục tiêu của từng bài thi phải là cốt lõi của bất kỳ kế hoạch học tập nào.

Các chủ đề kì thi LPIC-3 High Availability và Storage Clusters

  • Quản Lý Cluster Có Tính Khả Dụng Cao
  • Vùng Lưu Trữ Cluster Có Tính Khả Dụng Cao
  • Vùng Lưu trữ Được Phân Phối Có Tính Khả Dụng Cao
  • Tính Khả Dụng Cao Của Nút Đơn
  1. Xem lại chi tiết mục tiêu bài thi
  2. Mua phiếu thi

92% người sử dụng lao động cho biết những cá nhân có chứng chỉ CNTT nhận được mức lương khởi điểm cao hơn những người không có

-Nghiên cứu Nhận thức của CompTIA HR về Đào tạo và Chứng chỉ CNTT

44% các nhà quản lý tuyển dụng đang tăng lương cho nhân tài mã nguồn mở so với các bộ phận khác

-Báo cáo Việc làm mã nguồn mở

87% tổ chức cho rằng khó tìm được nhân tài mã nguồn mở

-Báo cáo Việc làm mã nguồn mở