Điều gì thúc đẩy chúng tôi

Sứ mệnh của chúng tôi là thúc đẩy việc sử dụng mã nguồn mở bằng cách hỗ trợ mọi người làm việc với nó

Có một sự chuyển giao văn hoá thách thức khái niệm “hoạt động kinh doanh thông thường”. Trong đó, Linux Professional Institute (LPI) và phong trào mã nguồn mở đóng vai trò tích cực, thách thức hiện trạng mã độc quyền của công ty; là một phương án thay thế để đạt được sự công nhận về giáo dục và kỹ năng; giúp các quốc gia đang phát triển và công dân của họ đạt được thành công; phá bỏ rào cản gia nhập cho con người và doanh nghiệp. Nói tóm lại, san bằng sân chơi kinh tế và đem lại kết nối cho tất cả mọi người.

Vào năm 1999, với nhìn nhận chung về lợi ích mà công nghệ mã nguồn mở tạo ra đối với kinh doanh và văn hoá. Một nhóm các thành viên, doanh nghiệp thuộc cộng đồng mã nguồn mở và tự do đã tạo ra LPI.

Phần mềm mã nguồn mở và tự do (FOSS) đang cho phép các công nghệ và khả năng kết nối của chúng được truyền bá kiến thức và ý tưởng một cách nhanh chóng, dễ dàng, thậm chí giữa các nền văn hoá xung đột và các doanh nghiệp cạnh tranh. FOSS tăng cường những cải tiến có tiềm năng làm giàu các khía cạnh của cuộc sống.

Là một phần của văn hoá chia sẻ, chúng tôi muốn giúp đỡ lan toả những kiến thức này và khuyến khích việc sử dụng vì giáo dục đã nhiều lần minh chứng được nó là một phương tiện để tạo ra sự phát triển kinh tế bền vững và lâu dài. Chúng tôi mong muốn giúp đỡ mọi người trên toàn thế giới khám phá, nắm bắt được cơ hội phát triển bản thân và kinh tế.

Mặc dù công việc trong lĩnh vực công nghệ không phải ai cũng có thể đảm nhận, nhưng LPI tin rằng tất cả mọi người đều có cùng khả năng để đạt được những kiến thức và chuyên môn này. Chúng tôi nỗ lực để làm cho các chương trình giáo dục, chứng chỉ, đối tác và cộng đồng của chúng tôi dễ tiếp cận nhất có thể.

Chúng tôi cam kết thiết lập tiêu chuẩn toàn cầu cho các kiến thức cá nhân trung lập với nhà cung cấp và dựa trên công nghệ mã nguồn mở, có thể truy cập, bao gồm các phiên bản phổ biến nhất của hệ điều hành Linux và BSD.

LPI là sự lý tưởng cho phép các cơ hội về kinh tế và sáng tạo đến với tất cả mọi người thông qua việc ứng dụng mã nguồn mở, kiến thức và các chứng chỉ kỹ năng.

Chuyển quyền sở hữu kinh tế của một nhóm nhỏ vào tay của nhiều cá nhân hơn. Và một khi đã làm được, điều đó sẽ giúp giải phóng con người, cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân trên toàn thế giới.