Linux Professional Institute DevOps Tools Engineer

Các doanh nghiệp trên toàn cầu đang ngày càng triển khai thực hiện DevOps để tối ưu hóa các nhiệm vụ phát triển phần mềm và quản trị hệ thống hàng ngày. Chính vì lẽ đó, các doanh nghiệp trong nhiều ngành đang tuyển dụng các chuyên gia công nghệ thông tin mà có thể áp dụng DevOps một cách hiệu quả để giảm thiểu thời gian chuyển giao và cải thiện chất lượng trong việc phát triển các sản phẩm phần mềm mới.

Để đáp ứng nhu cầu phát triển cho các chuyên gia có trình độ chuyên môn cao, Linux Professional Institute (LPI) đã phát triển chứng chỉ DevOps Tools Engineer (Kĩ sư công cụ DevOps) Linux Professional Institute xác nhận các kĩ năng cần thiết để sử dụng các công cụ giúp đẩy mạnh việc kết hợp các quy trình làm việc trong suốt quá trình quản lý hệ thống và phát triển phần mềm.

Trong việc phát triển chứng chỉ DevOps Tools Engineer Linux Professional Institute, LPI đã xem xét bối cảnh các công cụ DevOps và xác định một chuỗi các kĩ năng cần thiết khi sử dụng DevOps. Vì vậy, kì thi lấy chứng chỉ chủ yếu tập trung vào các kĩ năng thực tế để làm việc hiệu quả trong môi trường DevOps – tập trung vào các kĩ năng cần thiết để sử dụng các công cụ DevOps nổi bật nhất. Kết quả là một chứng chỉ bao gồm sự giao thoa giữa phát triển và vận hành, khiến chứng chỉ này phù hợp với tất cả các chuyên gia công nghệ thông tin làm việc trong lĩnh vực DevOps.

Phiên bản hiện tại: 1.0 (Mã thi 701-100)

Mục tiêu: 701-100

Điều kiện tiên quyết: Không có điều kiện tiên quyết cho chứng chỉ này. Tuy nhiên, chúng tôi đặc biệt khuyến khích ứng viên có chứng chỉ bổ sung trong lĩnh vực chuyên môn của mình, chẳng hạn như LPIC-1 hoặc chứng chỉ dành cho các lập trình viên.

Yêu cầu: Vượt qua kì thi Kĩ sư công cụ DevOps. Bài thi kéo dài 90 phút bao gồm 60 câu hỏi trắc nghiệm và điền vào chỗ trống.

Hiệu lực: 5 năm

Chi phí: Nhấn vào đây để xem lệ phí thi ở quốc gia của bạn.

Ngôn ngữ thi có sẵn ở các trung tâm khảo thí VUE: Tiếng Anh, Tiếng Nhật

Ngôn ngữ có sẵn cho kì thi trực tuyến trên OnVUE: Tiếng Anh, Tiếng Nhật

Để nhận được chứng chỉ DevOps Tools Engineer Linux Professional Institute các ứng viên phải: 

 • Có kiến thức làm việc về các lĩnh vực liên quan đến DevOps như Kỹ thuật và Cấu trúc phần mềm, Triển khai vùng chứa và Máy, Quản lý và Giám sát cấu hình.
 • Thành thạo các tiện ích nguồn mở và miễn phí nổi bật như Docker, Vagrant, Ansible, Puppet, Git và Jenkins.

Kỹ năng về các công cụ DevOps nâng cao nhiều vai trò công việc như:

Lập Trình Viên

Lập Trình Viên Giao Diện Web

Lập Trình Viên Backend

Lập Trình Viên Java

Lập Trình Viên Python

Lập Trình Viên PHP

Lập Trình Viên Phát Triển Di Động

Lập Trình Viên Cơ Sở Dữ Liệu SQL

Lập Trình Viên/Kỹ Sư Hệ Thống Nhúng

Quản Trị Viên Hệ Thống

Kiến Trúc Sư Đám Mây

Quản Trị Viên Cơ Sở Dữ Liệu

Kiến Trúc Sư Dữ Liệu Lớn

Chuyên Viên Ảo Hóa Mạng Và Máy Chủ

Nhà Phân Tích Hệ Thống

Kĩ Sư

Trưởng Nhóm Phát Triển

Trưởng Nhóm Vận Hành

Chuyên Viên Đảm Bảo Chất Lượng/ Kiểm Soát Chất Lượng

Kiến Trúc Sư Đám Mây

Kiến Trúc Sư Phần Mềm

Kĩ Sư Hệ Thống Microsoft

Quản Trị Viên Mạng

Chuyên Viên Bảo Mật Thông Tin

 

Chủ sở hữu chứng chỉ DevOps Tools Engineer xác nhận rằng họ:

Có hiểu biết công việc về:

 • Các ứng dụng phần mềm và dịch vụ đám mây hiện đại
 • Cách kết hợp các công cụ hỗ trợ DevOps

Có thể áp dụng kiến thức của họ vào:

 • Thiết lập Quy trình Tích hợp Liên tục và Phân phối Liên tục
 • Xây dựng, triển khai và sắp xếp các vùng chứa ứng dụng
 • Cấu hình hệ thống tự động
 • Xây dựng hình ảnh hệ thống, chạy cục bộ và trên đám mây
 • Giám sát các ứng dụng và phiên bản điện toán
 • Quản lý, thu thập và phân tích dữ liệu nhật kí
 • Sử dụng Quản lý mã nguồn và Kiểm soát phiên bản
 1.  Xem chi tiết mục tiêu kì thi
 2. Tải xuống hướng dẫn kì thi DevOps
 3. Mua phiếu thi

Số lượng việc làm đề cập đến DevOps đã tăng 1485% trong 4 năm qua Bảng tuyển dụng Indeed.com

84% doanh nghiệp đang áp dụng Báo cáo tình trạng Đám mây DevOps của RightScale 2017

72% SMB đang áp dụng Báo cáo tình trạng Đám mây DevOps của RightScale 2017