Tất cả mọi thứ bạn cần chuẩn bị cho chứng chỉ LPI

Quá trình chuẩn bị cho các kỳ thi của LPI là sự lựa chọn cá nhân. Một số người thấy rằng chỉ cần bám sát các mục tiêu kỳ thi và tự học (sử dụng trang hướng dẫn, FAQ’s,…) đã đủ tự tin để tham gia kỳ thi. Những người khác có thể sẽ muốn đọc sách, tham gia khoá đào tạo trên web hoặc máy tính, hoặc đi đến các lớp học có người hướng dẫn của các trung tâm đào tạo.

Dưới đây là danh sách cập nhật đầy đủ các nguồn luyện thi. Các thí sinh tìm kiếm nguồn luyện thi phù hợp các mục tiêu kỳ thi gần nhất của chúng tôi nên tham khảo các nguồn tài liệu nghiên cứu được xuất bản trước tiên.

Tìm kiếm đối tác đào tạo

Để duy trì tính độc lập với nhà cung cấp đồng thời khuyến khích đa dạng nguồn luyện thi chất lượng cao, LPI đã phát triển một số chương trình hợp tác giúp xác định các nhóm và công ty hỗ trợ.

Nghiên cứu các nguồn

Nhiều chuyên gia Linux có kinh nghiệm ưa thích việc tự chuẩn bị cho các kỳ thi LPI hơn thông qua việc sử dụng các tài liệu tự luyện trực tuyến.