Quy tắc Đạo đức và Ứng xử nghề nghiệp của cộng đồng

Phiên bản 3, ngày 10 tháng 8 năm 2018

Lời mở đầu

Linux Professional Institute được thành lập với sứ mệnh thúc đẩy việc sử dụng, phát triển cũng như giảng dạy chuyên nghiệp phần mềm và công nghệ mã nguồn mở trên toàn thế giới.

Để đạt được điều đó, LPI đã tạo ra một cơ cấu quản trị, qua đó các chuyên gia có thể trở thành Thành viên của LPI bằng cách chứng minh được năng lực kỹ thuật và tuân thủ theo quy tắc đạo đức. Tài liệu này phục vụ việc xác định các quy tắc đạo đức được nói đến, với mục tiêu duy trì tính toàn vẹn và sự tin cậy thông qua việc:

 • Bảo vệ lợi ích công cộng
 • Thể hiện lòng chính trực
 • Duy trì tính bảo mật và riêng tư
 • Thể hiện sự tôn trọng đối với các đồng nghiệp và cộng tác viên

Cộng đồng LPI là một không gian mở, an toàn và toàn diện thúc đẩy việc chia sẻ và hợp tác bất kể tuổi tác, khiếm khuyết, dân tộc, bản dạng và biểu hiện giới tính, mức độ kinh nghiệm, quốc tịch, ngoại hình cá nhân, chủng tộc, tôn giáo hoặc xu hướng tính dục. Mặc dù bất đồng là điều rất bình thường, chúng tôi hy vọng các Thành viên của mình sẽ hành động phù hợp trong các ứng xử không chỉ với LPI mà còn với các mối quan hệ kinh doanh, đồng nghiệp và công chúng. Chúng tôi trông đợi những người tham gia bất kỳ nhóm hoặc dự án nào sẽ giải quyết những bất đồng mang tính xây dựng. Khi không thể, các vấn đề nên được xử lý leo thang trong cấu trúc đã được thiết lập trước.

Hành vi đáng xấu hổ hoặc đáng ngờ, bao gồm hành vi có thể gây bất lợi cho lợi ích công cộng hoặc thiếu sự liêm chính, sẽ mang lại bất lợi đến Thành viên, LPI và công việc của những người làm trong mã nguồn mở. Nếu những hành vi như thế có khả năng làm giảm niềm tin vào các chuyên gia thành viên, LPI sẽ được phép thực thi các hành động kỷ luật.

Các thành viên vi phạm các phần của quy tắc này vì lí do họ tin rằng việc tuân thủ rõ ràng sẽ gây nguy hiểm cho cộng đồng (ví dụ: “tố giác”) sẽ không nhất thiết bị coi là vi phạm kỷ luật. Các thành viên được khuyến khích tham vấn pháp lý trong các tình huống như vậy.

Việc xác định hành vi vi phạm quy tắc này và các biện pháp xử lý kỷ luật thích hợp sẽ được thực hiện theo từng trường hợp cụ thể.

Quy tắc Ứng xử này áp dụng như một điều kiện để trở thành thành viên nhưng chúng tôi hy vọng mọi người trong cộng đồng sẽ tuân thủ theo nó. Để biết thêm thông tin hoặc báo cáo vi phạm, hãy liên hệ với ethics@lpi.org.

Bảo vệ lợi ích công cộng

Các thành viên phải:

 1. thực hiện công việc của họ với sự quan tâm thích đáng đến sức khỏe cộng đồng, an toàn công cộng, nhân quyền và môi trường;
 2. hỗ trợ tính toàn vẹn và niềm tin của công chúng vào LPI và nghề nghiệp thực hành mã nguồn mở;
 3. sử dụng hoặc đề xuất phần mềm mã nguồn mở và xuất bản truy cập mở khi thích hợp;
 4. công khai đầy đủ cho các bên liên quan bất kỳ xung đột lợi ích nào tồn tại hoặc có thể được xem là tồn tại bởi một quan sát viên độc lập.

Thể hiện lòng chính trực

Các thành viên phải:

 1. hành động với thiện chí và tính trung thực trong các tương tác nghề nghiệp và cộng tác;
 2. thông báo cho người khác về bất kỳ tình huống nào có thể được coi là làm giảm khả năng phán đoán nghề nghiệp của họ;
 3. có đủ kiến thức kỹ thuật, cũng như nhận thức về các tiêu chuẩn, quy định và pháp luật có liên quan, để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của họ;
 4. tôn trọng quyền sáng tạo của người khác và tôn trọng bằng sáng chế, bản quyền và nhãn hiệu.

Duy trì tính bảo mật và riêng tư

Các thành viên phải:

 1. duy trì tính bảo mật trong các mối quan hệ nghề nghiệp, trừ khi được từ bỏ rõ ràng;
 2. tránh buôn chuyện về các cá nhân hoặc tổ chức mà Thành viên có mối quan hệ nghề nghiệp, bất kể nguồn nào;
 3. tôn trọng bí mật thương mại, quyền riêng tư và các điều khoản của giấy phép hoặc các thỏa thuận áp dụng khác; và
 4. từ chối công việc cho các trường hợp nào có thể yêu cầu tiết lộ hoạt động bí mật được thực hiện ở nơi khác.

Thể hiện sự tôn trọng đối với các đồng nghiệp và cộng tác viên

Các thành viên phải:

 1. tham gia cộng đồng LPI và các môi trường làm việc cộng tác khác một cách cởi mở, an toàn và hòa nhập thông qua cử chỉ lịch sự và tôn trọng lẫn nhau;
 2. thận trọng trong việc lựa chọn từ ngữ, tử tế với người khác và không lăng mạ, tấn công, quấy rối, phỉ báng hoặc phân biệt đối xử với người khác;
 3. sử dụng những cách rõ ràng và chính xác để thể hiện ý tưởng mà mình đang cố gắng chia sẻ, xem xét các rào cản ngôn ngữ và văn hóa luôn hiện diện trong phạm vi toàn cầu của LPI;
 4. Tích cực tìm kiếm để chào đón những người mới và cố vấn, quảng bá, khuyên bảo cũng như thúc đẩy những người có tiềm năng tạo ảnh hưởng trong cộng đồng của họ và một phần cộng đồng toàn cầu của chúng tôi.