Linux Professional Institute BSD Specialist

Chứng chỉ BSD Specialist là một phần của chương trình chứng chỉ Open Technology (Công nghệ mở) của Linux Professional Institute (LPI) Open Technology.

Kỳ thi tập trung vào các kỹ năng thực tế cần thiết để làm việc thành công trong môi trường FreeBSD, NetBSD hoặc OpenBSD, đồng thời kiểm tra kiến thức và kỹ năng cần thiết để quản lý các hệ điều hành BSD.

Người sở hữu chứng chỉ BSD Specialist chuyên môn là quản trị viên hệ thống của các hệ điều hành BSD. Người sở hữu chứng chỉ có hiểu biết về kiến trúc của hệ điều hành BSD. Điều này bao gồm khả năng quản lý các khía cạnh khác nhau của cài đặt BSD, bao gồm quản lý tài khoản và nhóm người dùng, quy trình, hệ thống tệp, phần mềm đã cài đặt và cấu hình mạng máy khách. Thí sinh có kinh nghiệm trong việc sử dụng các công cụ BSD và Unix tiêu chuẩn trên dòng lệnh.

Phiên bản hiện tại: 1.0 (Mã thi 702-100)

Mục tiêu: 702-100

Điều kiện tiên quyết: Không có chứng chỉ điều kiện tiên quyết để tham gia kỳ thi BSD Specialist Engineer. Tuy nhiên, chúng tôi đặc biệt khuyến nghị cho thí sinh có hơn một năm kinh nghiệm trong việc quản lý các loại hệ thống BSD.

Yêu cầu: Đạt bài kiểm tra BSD Specialist. Bài thi 90 phút gồm 60 câu hỏi trắc nghiệm và điền vào chỗ trống.

Thời hạn hiệu lực: 5 năm

Chi phí: Nhấn vào đây để biết lệ phí thi tại quốc gia của bạn.

Ngôn ngữ thi có sẵn tại các trung tâm khảo thí VUE: Tiếng anh

Ngôn ngữ có sẵn cho kỳ thi trực tuyến qua OnVUE: Tiếng anh

Để nhận được chứng chỉ BSD Specialist, thí sinh phải:

 • Có kiến thức làm việc về các hệ điều hành BSD: FreeBSD, NetBSD, và OpenBSD
 • Có khả năng cài đặt, quản lý và cấu hình được hệ điều hành BSD
 • Có khả năng cấu hình được phần cứng, thiết lập được các thông số kernel, quản lý được bảo mật hệ thống
 • Có kiến thức cơ bản về quản trị hệ thống BSD, lập lịch trình công việc và tự động hóa hệ thống
 • Có kiến thức quản trị mạng cơ bản

44% các nhà quản lý tuyển dụng đang tăng lương cho nhân tài mã nguồn mở so với các bộ phận khác

-Báo cáo Công việc mã nguồn mở

92% các chủ doanh nghiệp đã cho biết những cá nhân có chứng nhận IT nhận được các mức lương khởi điểm cao hơn những người không có

-Hướng Dẫn Nghề Nghiệp Linux NDG

87% các tổ chức nói rằng rất khó để tìm được nhân tài mã nguồn mở

-Báo cáo Công việc mã nguồn mở

Các công việc cơ bản cho các chuyên gia BSD

Các Quản Trị Viên Hệ Thống

 • Quản trị viên hệ thống FreeBSD
 • Quản trị viên hệ thống NetBSD
 • Quản trị viên hệ thống OpenBSD
 • Quản trị viên Unix
 • Quản trị viên Server
 • Quản trị viên IT

Các kỹ sư

 • Chuyên gia Hệ thống An ninh
 • Kỹ sư Mạng
 • Kỹ sư hệ thống Unix
 • Kỹ sư DevOps
 • Site Reliability Engineer (SRE) (Kỹ sư Độ tin cậy)

Các chủ đề kỳ thi BSD Specialist

 1. Cài đặt BSD và Quản lý Phần mềm
 2. Các thiết bị lưu trữ và hệ thống tệp BSD
 3. Quản trị Hệ Thống BSD Cơ bản
 4. Quản trị Mạng BSD Cơ bản
 5. Các kỹ năng Unix Cơ bản

 

 

Các mục tiêu BSD Specialist