Linux Professional Institute LPIC-1

Chứng chỉ Linux hàng đầu và được công nhận nhất thế giới

LPIC-1 là chứng chỉ đầu tiên trong chương trình chứng chỉ chuyên nghiệp Linux đa cấp của Linux Professional Institute (LPI). LPIC-1 sẽ xác thực khả năng của thí sinh trong việc thực hiện các thao tác bảo trì trên dòng lệnh, cài đặt và cấu hình một máy tính chạy Linux cũng như cấu hình mạng cơ bản.

LPIC-1 được thiết kế để phản ánh nghiên cứu hiện tại và xác nhận trình độ của thí sinh trong việc quản trị hệ thống trong thế giới thực. Các mục tiêu mà chúng tôi xác định thông qua khảo sát phân tích thao tác công việc trong quá trình phát triển kỳ thi, gắn liền với các kỹ năng công việc trong thế giới thực.

Phiên bản hiện tại: 5.0 (Các mã thi 101-500 và 102-500)

Các mục tiêu: 101-500, 102-500

Điều kiện tiên quyết: Không có điều kiện tiên quyết cho chứng chỉ này.

Yêu cầu: Vượt qua các bài thi 101 và 102. Bài thi 90 phút gồm 60 câu hỏi trắc nghiệp và điền vào chỗ trống.

Thời hạn hiệu lực: 5 năm trừ khi thi lại hoặc đạt được cấp độ cao hơn..

Chi phí: Nhấn vào đây để biết lệ phí thi tại quốc gia bạn.

Các ngôn ngữ thi tại các trung tâm khảo thí VUE: tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Bồ Đào Nha (Brazil), tiếng Trung (Giản thể), tiếng Trung (Phồn thể), tiếng Tây Ban Nha (Hiện đại)

Các ngôn ngữ có sẵn cho kỳ thi trực tuyến qua OnVUE: tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Bồ Đào Nha (Brazil), tiếng Tây Ban Nha

Để được chứng nhận LPIC-1, thí sinh phải có khả năng:

 • hiểu cấu trúc của một hệ thống Linux;
 • cài đặt và duy trì một máy trạm Linux, bao gồm X11 và thiết lập nó như một máy khách mạng;
 • làm việc tại dòng lệnh Linux, bao gồm các lệnh GNU và Unix phổ biến;
 • xử lý các tệp và quyền truy cập cũng như bảo mật hệ thống; và
 • thực hiện các tác vụ bảo trì dễ dàng: giúp người dùng, thêm người dùng vào một hệ thống lớn hơn, sao lưu và khôi phục, tắt máy và khởi động lại.

81% các nhà quản lý tuyển dụng cho biết việc tuyển dụng nhân tài mã nguồn mở là ưu tiên hàng đầu

-Báo cáo Việc làm Mã nguồn mở 2020

74% nhà tuyển dụng cho biết Linux là kỹ năng được tìm kiếm nhiều nhất ở ứng viên mới

-Báo cáo Việc làm Mã nguồn mở 2020

68% chuyên gia mã nguồn mở dự định được chứng nhận vào năm 2020 (so với 47% vào năm 2016)

-Báo cáo Việc làm Mã nguồn mở 2020

Để được chứng nhận LPIC-1, bạn phải vượt qua cả hai bài thi 101 và 102

Tại LPI, chúng tôi đưa ra phỏng đoán về nội dung bài thi. Mục tiêu bài thi của chúng tôi cho bạn biết những chủ đề có thể xuất hiện trong bài thi cũng như tầm quan trọng tương đối của các chủ đề đó. Cho dù bạn chọn tài liệu học tập nào để chuẩn bị cho kỳ thi LPI, việc xem xét các mục tiêu của từng bài thi là cốt lõi của bất kỳ kế hoạch học tập nào.

Các chủ đề bài thi LPIC-1 101

 • Cấu trúc Hệ thống
 • Cài đặt Linux và Quản lý Gói
 • Các lệnh GNU và Unix
 • Các thiết bị, Hệ thống tệp Linux, Tiêu chuẩn Phân cấp Hệ thống tệp
 1. Xem chi tiết mục tiêu bài thi
 2. Xem tài nguyên nghiên cứu kỳ thi
 3. Mua phiếu thi

Các chủ đề bài thi LPIC-1 102

 • Shells và tập lệnh Shell
 • Các Giao diện và Máy tính để bàn
 • Các Thao tác Quản trị
 • Các Dịch vụ Hệ thống Thiết yếu
 • Những nguyên tắc cơ bản về Mạng
 • Bảo mật
 1. Xem chi tiết mục tiêu bài thi
 2. Xem tài nguyên nghiên cứu bài thi
 3. Mua phiếu thi