Trở thành một Chuyên gia DevOps được chứng nhận

Đạt được chứng chỉ Kỹ sư Công cụ DevOps với LPI

Thúc đẩy con đường sự nghiệp của bạn với các kỹ năng DevOps được chứng nhận

Chứng chỉ Kỹ sư công cụ DevOps Linux Professional Institute giúp bạn trở nên khác biệt bằng cách chứng minh bạn sở hữu kỹ năng làm việc với các công cụ giúp tăng tính hiệu quả của tiến trình công nghệ thông tin và cho phép cải tiến sản phẩm. Bất kể trọng tâm của bạn là quản lý hệ thống hay phát triển phần mềm, chứng chỉ này sẽ chứng minh bạn có các kỹ năng hiện đang có nhu cầu cao trong mọi ngành.

 

Tổng quan chứng chỉ: Kỹ sư Công cụ DevOps Linux Professional Institute

Với chứng chỉ Kỹ sư Công cụ DevOps của Linux Professional Institute, bạn khẳng định được khả năng làm việc của mình một cách thoải mái trong môi trường công cụ mã nguồn mở được sử dụng thông qua DevOps để tối ưu hóa các tác vụ phát triển và vận hành.

Các lĩnh vực kiến thức được đề cập

Kỹ thuật Phần mềm

Kỹ thuật Phần mềm

bao gồm phát triển phần mềm hiện đại, các thành phần và nền tảng tiêu chuẩn cho phần mềm, quản lý mã nguồn cũng như tích hợp liên tục và phân phối liên tục

Công cụ được bao gồm

Git, Jenkins

Quản lý vùng chứa (container)

Quản lý vùng chứa (container)

bao gồm việc sử dụng vùng chứa, triển khai và điều phối vùng chứa, cũng như cơ sở hạ tầng vùng chứa

Các công cụ được bao gồm

Docker, Docker Swarm, Kubernetes

Triển khai máy

Triển khai máy

bao gồm triển khai máy ảo, triển khai đám mây và tạo hình ảnh hệ thống

Công cụ được bao gồm

Vagrant, cloud-init, Packer

Quản lý cấu hình

Quản lý cấu hình

bao gồm Ansible và các công cụ quản lý cấu hình khác

Công cụ được bao gồm

Ansible

Vận hành dịch vụ

Vận hành dịch vụ

bao gồm các hoạt động và giám sát cùng với quản lý và phân tích bản nhật ký

Công cụ được bao gồm

Prometheus, Logstash và ELK Stack

Nhận hướng dẫn kỳ thi DevOps miễn phí

Tham khảo nếu bạn sẵn sàng nhận chứng chỉ DevOps ngay bây giờ. Hãy tải xuống bản hướng dẫn về kỳ thi DevOps miễn phí – bao gồm cả các câu hỏi kiểm tra mẫu.

Nhận hướng dẫn cho kỳ thi DevOps

Nhận chứng chỉ DevOps của bạn ngay hôm nay

Nhận một phiếu thi ngay bây giờ để tham gia kỳ thi và trở thành một chuyên gia DevOps được chứng nhận

Nhận Phiếu thi ngay bây giờ