Đơn Vị Phát Triển Chuyên Nghiệp – Quy Trình và Chính Sách

Hầu hết các chương trình chứng nhận kỹ năng trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin đều có một con đường duy nhất để duy trì trạng thái có hiệu lực và được chứng nhận: làm lại các bài kiểm tra chứng chỉ. Cho đến nay, đây cũng là quy trình của chúng tôi; mặc dù chứng chỉ LPI chưa bao giờ hết hạn, nhưng nó đánh dấu trạng thái chứng chỉ là hết hiệu lực sau năm năm nếu chủ sở hữu chứng chỉ không thực hiện lại các kỳ thi hoặc đạt được chứng chỉ cấp cao hơn theo lộ trình.

Duy Trì Trạng Thái Thành Viên

Những người sở hữu chứng chỉ của chúng tôi vẫn có thể duy trì trạng thái hoạt động của chứng chỉ bằng cách thi lại các kỳ thi cứ năm năm một lần. Việc trở thành thành viên của Linux Professional Institute không phải là yêu cầu bắt buộc đối với các chứng chỉ.

Những  người sở hữu chứng chỉ quyết định trở thành thành viên có khả năng duy trì trạng thái của họ thông qua các hoạt động cho thấy sự phát triển cá nhân và nghề nghiệp, chẳng hạn như tham dự các sự kiện giáo dục, tham gia vào các cộng đồng mã nguồn mở hoặc hỗ trợ những người khác quan tâm đến việc sử dụng và phát triển mã nguồn mở.

Việc công nhận các hoạt động này và sự phát triển chuyên môn đạt được thông qua một hệ thống với các Đơn vị Phát triển Chuyên nghiệp (PDUs). Là thành viên, bạn có thể yêu cầu PDUs thông qua hoạt động phát triển chuyên môn. Yêu cầu đủ PDUs mỗi năm sẽ giữ trạng thái chứng chỉ của bạn hoạt động mà không cần phải thi lại bất kỳ bài kiểm tra mới nào. Đối với hầu hết mọi người, đây sẽ là một lựa chọn vừa ít tốn kém hơn vừa phù hợp hơn với những nhu cầu phát triển chuyên môn.

Dưới đây là các chính sách và quy trình quản lý việc kiếm và xác nhận PDUs và cách bạn sử dụng chúng để duy trì trạng thái chứng chỉ và thành viên của mình.

Đọc thêm>

 

Đọc thỏa thuận thành viên

Tham gia thành viên

Quay lại tổng quan về thành viên

Tìm Kiếm PDUs

Các thành viên có thể thu thập PDUs thông qua nhiều hoạt động khác nhau chứng minh sự quan tâm đến việc phát  triển cá nhân và chuyên môn, như được mô tả dưới đây. Mục tiêu là đảm bảo rằng các năng lực được chứng nhận của bạn vẫn phù hợp và cập nhật liên tục, và đồng thời chứng minh rằng bạn vẫn tham gia học tập và hỗ trợ cộng đồng mã nguồn mở ở cấp địa phương, khu vực hoặc toàn cầu.

Bạn có thể kiếm được PDU từ một trong ba lĩnh vực sau:

 • Giáo dục (học tập, giảng dạy)
 • Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên quan đến chứng chỉ.
 • Tham gia cộng đồng (tình nguyện, làm việc trong các dự án mã nguồn mở, lãnh đạo)

Các hoạt động phải liên quan đến sự phát triển nghề nghiệp hoặc cá nhân liên quan đến phần mềm mã nguồn mở và công nghệ liên quan.

Bạn có thể kiếm PDU bằng cách:

 • Tham gia hội nghị và hội thảo
 • Xuất bản tài liệu gốc
 • Giảng dạy, cố vấn hoặc tạo tài liệu học tập
 • Tham gia vào những dự án, cộng đồng và các sự kiện ủng hộ mã nguồn mở.
 • Kinh nghiệm công việc liên quan
 • Bất kỳ thành tích được công nhận nào khác (bầu cử, tổ chức sự kiện)

Nhìn chung, bạn có thể kiếm 1 PDU từ một đến bốn giờ tham gia các hoạt động,  phụ thuộc vào bản chất của chúng. Một số hoạt động có độ khó cao hơn hoặc thấp hơn có thể đủ điều kiện để được phân bổ PDU ở mức độ cao hơn (hoặc thấp hơn). Các trường hợp sẽ được đánh giá trên cơ sở cá nhân.

 

Các Hoạt Động Đủ Điều Kiện Cho PDUs

Danh sách dưới đây linh hoạt và có thể được bổ sung thông qua các hoạt động chưa được công nhận trước đó. Các yêu cầu công nhận các hoạt động bên ngoài danh sách sẽ được xử lý theo từng trường hợp cụ thể.

LPI có thể chỉ định một số hoạt động nhất định có thể kiếm thêm PDUs (chẳng hạn như các khóa học do đối tác cung cấp).

Giáo dục

Học Tập

 • Đạt được một chứng chỉ LPI mới
 • Đạt được một huy hiệu kỹ thuật số LPI mới hoặc chứng chỉ vi mô
 • Đạt được một chứng chỉ đối tác mới
 • Đạt được một huy hiệu kỹ thuật số mới hoặc chứng chỉ vi mô của đối tác
 • Đạt được một chứng chỉ mới của bên thứ ba
 • Đạt được một huy hiệu kỹ thuật số mới hoặc chứng chỉ vi mô của bên thứ ba
 • Tham gia các hội nghị
 • Tham gia các khóa học
 • Tham gia các sự kiện và hội thảo giáo dục
 • Tham gia các khóa học sau trung học
 • Các hoạt động học tập tự định hướng

Giảng dạy

 • Tạo blog, vlog hoặc bài viết giáo dục
 • Tạo sách giáo dục
 • Tạo các khóa học hoặc hội thảo giáo dục
 • Làm cố vấn cho các cá nhân hoặc nhóm
 • Phát biểu tại các hội nghị
 • Việc giảng dạy được thực hiện ngoài các công việc thường xuyên

Sự Tham Gia Cộng Đồng

Tuyên truyền

 • Các hoạt động để thúc đẩy mã nguồn mở và tính cởi mở trong tổ chức của bạn
 • Xây dựng những sách trắng tuyên truyền
 • Tham gia vào các nhóm thúc đẩy mã nguồn mở và tính cởi mở
 • Các hoạt động chính sách công hoặc vận động hành lang để khuyến khích sử dụng mã nguồn mở nhiều hơn hoặc hiệu quả hơn

Hiệp Hội Chuyên Môn

 • Đóng góp cho một dự án mã nguồn mở (code, tài liệu, thử nghiệm, tuyên truyền)
 • Duy trì tư cách thành viên trong các hiệp hội chuyên môn khác

Trong LPI

 • Hỗ trợ dịch thuật
 • Tổ chức một nhóm nghiên cứu
 • Tham gia vào một nhóm hoặc ủy ban tư vấn
 • Tình nguyện trong LPI

Kinh Nghiệm

Việc Làm

 • Các hoạt động kinh doanh để thực hiện và thúc đẩy các kỹ năng liên quan đến chứng chỉ của bạn
 • Thực hiện các công việc thường xuyên với các nhiệm vụ liên quan đến chứng chỉ của bạn

Hoạt Động Tình Nguyện

 • Giám sát các buổi thi thử
 • Tình nguyện tại một tổ chức phi lợi nhuận để giúp thực hiện các giải pháp mã nguồn mở

Các yêu cầu PDU dành cho các chủ sở hữu chứng chỉ có hiệu lực

Chủ sở hữu các chứng chỉ Linux Professional (LPIC), DevOps Tools Engineer (Kỹ sư công cụ) hoặc BSD Specialist (Chuyên gia) có hiệu lực sẽ cần 60 PDU mỗi chu kỳ 3 năm để duy trì trạng thái có hiệu lực của các chứng chỉ của họ: Giáo dục (tối thiểu/tối đa) 30/50, Cộng đồng (tối thiểu/tối đa) 0/20, Kinh nghiệm (tối thiểu/tối đa) 0/30.

Xác nhận PDUs của bạn

Khi bạn hoàn thành một hoạt động đủ điều kiện nhận PDUs, hãy xác nhận chúng trong cổng thông tin Con người. Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng các PDUs được xác nhận là chính xác và đầy đủ, đồng thời duy trì bằng chứng và tài liệu hỗ trợ có liên quan theo yêu cầu cho mỗi hoạt động được xác nhận.

Tài liệu và bằng chứng hỗ trợ để hỗ trợ PDUs có thể có nhiều hình thức:

 • Đối với các sự kiện và khóa học, bằng chứng tham gia (hóa đơn, huy hiệu, chứng chỉ)
 • Đối với số giờ đã sử dụng, một báo cáo xác minh từ người lãnh đạo hoặc người giám sát
 • Đối với tài liệu đã sản xuất, bằng chứng về tài liệu bằng liên kết, hình ảnh và tệp đính kèm

Các PDUs được yêu cầu (trước thời hạn) đối với những chủ sở hữu chứng chỉ hết hiệu lực

LPI đã kích hoạt tư cách thành viên cho những chủ sở hữu chứng chỉ hết hiệu lực.  Nếu trạng thái chứng chỉ của bạn hết hiệu lực, trạng thái có hiệu lực sẽ được khôi phục khi đạt được 20 PDUs trong vòng 12 tháng trước và được chấp nhận với tư cách là thành viên. 20 PDUs có thể đến từ bất kỳ lĩnh vực nào, Giáo dục, Cộng đồng hoặc Kinh nghiệm nào.

Xác minh Các PDUs

PDUs đã xác nhận sẽ được chọn ngẫu nhiên để thẩm định nhằm xác minh tính chính xác và có thể yêu cầu thêm tài liệu hoặc thông tin. Các PDUs được xác nhận có thể bị trì hoãn hoặc từ chối nếu các yêu cầu cung cấp thông tin bổ sung không được phản hồi.

Bằng cách tham gia Linux Professional Institute, bạn đã chấp nhận và đồng ý tuân thủ Quy Tắc Ứng Xử. Các hành động vi phạm quy tắc này bằng cách gửi các chứng cứ sai lệch được xử lý một cách nghiêm túc. Việc xác định rằng PDU đã được nhập một cách gian lận sẽ dẫn đến việc loại bỏ PDU và sẽ dẫn đến việc chấm dứt tư cách thành viên và mất đi các khoản phí trả trước.

Trong trường hợp có tranh chấp, vui lòng gửi thư đến membership@lpi.org hoặc điền vào mẫu yêu cầu dịch vụ tại cổng thông tin. Một hội đồng sẽ xem xét các tranh chấp và điều tra các kháng cáo.

Tích lũy PDUs

Các PDUs được xác nhận có thể được xem lại bất kỳ lúc nào tại cổng thông tin Con người.

Nếu bạn sắp kết thúc thời hạn thành viên và chưa đủ PDUs đã xác nhận theo yêu cầu, bạn sẽ được thông báo trước khoảng sáu tháng. Nếu bạn chưa đạt đủ được mục tiêu PDUs tại thời điểm Tư cách thành viên của bạn hết hạn (cộng với thời gian gia hạn là ba tháng), Tư cách thành viên của bạn sẽ chấm dứt và bạn phải đăng ký lại.

Tối đa 20 PDU chưa sử dụng có thể được chuyển sang các chu kỳ trong tương lai, với điều kiện là chúng kiếm được trong năm cuối cùng của chu kỳ hiện tại.

Chủ sở hữu chứng chỉ đã xác nhận đủ PDU vào cuối chu kỳ ba năm sẽ được thông báo về việc gia hạn thành công của họ qua email và trong cổng thông tin Con Người.