Trở thành đối tác và tham gia vào cộng đồng

Các Chương trình Đối tác của Linux Professional Institute sẽ thúc đẩy bất kì công ty hoặc tổ chức nào liên quan đến mã nguồn mở. Và trong quá trình này, hãy tăng khả năng nhận diện và doanh thu.

Tìm hiểu thêm cách hợp tác với LPI như bên dưới.

 • Tiếp cận lượng lớn chuyên gia mã nguồn mở
 • Nâng cao chương trình đào tạo của bạn với chứng chỉ tốt nhất trên thế giới
 • Tăng doanh thu của bạn
 • Tiếp cận lượng lớn chuyên gia mã nguồn mở
 • Tạo nhận thức về các chương trình học tập và lựa chọn nghề nghiệp của bạn
 • Với chứng chỉ Công nghệ thông tin, triển vọng nghề nghiệp với học viên của bạn sẽ được nâng cao.
 • Tiếp cận lượng lớn chuyên gia mã nguồn mở
 • Giới thiệu các giải pháp của bạn với chủ sở hữu chứng chỉ và đối tác
 • Các cơ hội tiếp thị chung
 • Luôn cập nhật cho nhân viên của bạn những tiến bộ mới nhất về mã nguồn mở
 • Tìm nhân viên mới có các kỹ năng được chứng nhận mà bạn yêu cầu
 • Giúp cộng đồng của bạn kết nối với giáo dục mã nguồn mở
 • Các cơ hội tiếp thị chung
 • Tăng doanh thu của bạn
 • Giúp cộng đồng của bạn kết nối với giáo dục mã nguồn mở
 • Các cơ hội tiếp thị chung
 • Xin tài trợ cho tổ chức phi lợi nhuận của bạn
 • Giúp cung cấp kiến thức về Linux và mã nguồn mở
 • Các cơ hội tiếp thị chung
 • Nhận thông tin hiện tại về các kỳ thi và cập nhật
 • Tiếp cận lượng lớn chuyên gia mã nguồn mở
 • Nâng cao thương hiệu, sản phẩm và giải pháp của bạn, đồng thời hỗ trợ mã nguồn mở
 • Các cơ hội tiếp thị chung