LPIC-3
Version 3.0

Cùng khám phá những chủ đề và mục tiêu mới!

Các sự kiện quan trọng nhất

Linux Professional Institute (LPI) vừa cập nhật toàn bộ lộ trình chứng chỉ LPIC-3 sang phiên bản 3.0, với nhiều sự thay đổi đáng kể trong các kì thì LPIC-3. Điểm mới của chương trình này là các kì thi LPIC-305 (Ảo hóa và Container hóa) và LPIC-306 (Tính khả dụng cao và Vùng lưu trữ Clusters) sẽ thay thế LPIC-304.

Mục tiêu của các kì thi này nằm trong wiki LPI và sẽ đưa lên trang web LPI vào ngày ra mắt chính thức

Các phiên bản thi cũ vẫn duy trì trong vòng 6 tháng sau khi phát hành phiên bản mới.

Các chứng chỉ và kì thi nào sẽ được phát hành và tôi có thể tìm hiểu nhiều hơn về chúng ở đâu?

Môi Trường Hỗn Hợp LPIC-3 (LPIC-3 Mixed Environments)

Môi Trường Hỗn Hợp LPIC-3 3.0

Ngày phát hành: 23/08/2021

Mục tiêu: https://wiki.lpi.org/wiki/LPIC-300_Objectives_V3.0

Ngày hết hạn phiên bản 1.0: 23/02/2022

Thông tin chi tiết: https://www.lpi.org/our-certifications/lpic-3-300-overview

Các Chủ Đề Chính

Nội Dung Cơ bản Về Samba (Samba Basics), Samba và Miền Thư Mục Lưu Trữ (Active Directory Domains), Cấu Hình Chia Sẻ Samba (Samba Share Configuration), Cấu Hình Máy Khách Samba (Samba Client Configuration), Quản Lý Danh Tính Linux (Linux Identity Management) và Chia Sẻ Tập Tin (File Sharing)

Tính Bảo Mật LPIC-3

Tính Bảo Mật LPIC-3 3.0

(LPIC-3 Security 3.0)

Ngày phát hành: 27/09/2021

Mục tiêu: https://wiki.lpi.org/wiki/LPIC-303_Objectives_V3.0

Ngày hết hạn phiên bản 2.0: 04/04/2022

Thông tin chi tiết: https://www.lpi.org/our-certifications/lpic-3-303-overview

Các Chủ Đề Chính

Mật Mã Học (Cryptography), Bảo Mật Máy Chủ (Host Security) , Kiểm Soát Truy Cập (Access Control), An Ninh Mạng (Network Security), Đánh Gía Các Mối Đe Dọa và Lỗ Hỏng Bảo Mật (Threats and Vulnerability Assessment)

Ảo Hóa ( Virtualization) và Container Hóa (Containerization) LPIC-3

Ảo Hóa và Container Hóa LPIC-3 3.0 (LPIC-3 Virtualization and Containerization 3.0)

Ngày phát hành: 8/11/2021

Mục tiêu: https://wiki.lpi.org/wiki/LPIC-305_Objectives_V3.0

Ngày hết hạn 304 phiên bản 2.0: 20/06/2022

Thông tin chi tiết: https://www.lpi.org/our-certifications/lpic-3-305-overview

 

Các Chủ Đề Chính

Ảo Hóa Toàn Phần (Full Virtualization), Ảo Hóa Container (Container Virtualization), Triển Khai và Phát Triển Máy Ảo (VM Deployment and Provisioning)

Tính Khả Dụng Cao và Vùng Lưu Trữ Clusters LPIC-3

Tính Khả Dụng Cao và Vùng Lưu Trữ Clusters LPIC-3 3.0

Ngày phát hành: 13/12/2021

Mục tiêu: https://wiki.lpi.org/wiki/LPIC-306_Objectives_V3.0

Ngày hết hạn 304 phiên bản 2.0: 20/06/2022

Thông tin chi tiết: https://www.lpi.org/our-certifications/lpic-3-306-overview

Các Chủ Đề Chính

Quản Lý Cluster Có Tính Khả Dụng Cao (High Availability Cluster Management), Vùng Lưu Trữ Clusters có tính khả dụng cao (High Availability Cluster Storage), Vùng Lưu Trữ Được Phân Tán Có Tính Sẵn Sàng Cao (High Availability Distributed Storage), Nút Đơn Có Tính Sẵn Sàng Cao (Single Node High Availability)

Tìm hiểu thêm thông tin chi tiết trên chứng chỉ LPI

Truy cập trang tổng quan bài thi Linux Professional Institute (LPI) để tìm hiểu thêm về chứng chỉ LPI

Tổng hợp các chứng chỉ