Uỷ ban Bổ nhiệm Hội đồng quản trị Linux Professional Institute (LPI)

Mục tiêu

Tìm kiếm các thành viên hội đồng quản trị chất lượng cao và gắn bó là một điều vô cùng khó khăn. Ủy ban được hội đồng quản trị giao nhiệm vụ tìm kiếm và nuôi dưỡng các ứng cử viên hội đồng quản trị tương lai.

Phạm vi, Nhiệm vụ và Hoạt động

Tìm kiếm và chuẩn bị các ứng viên mới gia nhập hội đồng quản trị

Tin tức và Nhu cầu

Thời hạn ứng tuyển: 23:49 UTC ngày 29/11/2020

Uỷ ban Bổ nhiệm thông báo: Giữa tháng Mười Hai 2020

Bản ghi của hội thảo trên web của các cuộc bầu cử hội đồng quản trị LPI có thể xem tại https://www.lpi.org/webinars/all. Tất cả ứng viên quan tâm có thể nghe các bản ghi âm và gửi câu hỏi về địa chỉ email governance@lpi.org.

Một khi được bầu chọn, bạn sẽ được yêu cầu ký kết vào Thoả thuận Bảo mật của Uỷ ban Bổ nhiệm LPI

Đại diện Uỷ ban và các bên liên quan

Mục đích của Uỷ ban

Uỷ ban Bổ nhiệm chịu trách nhiệm tìm kiếm và lựa chọn các ứng viên đáp ứng cho cuộc bầu cử Hội đồng quản trị hàng năm. Trọng tâm là lựa chọn các ứng viên cho Hội đồng quản trị LPI đại diện cho nhiều quan điểm và lợi ích, đáp ứng được nhu cầu trong việc theo đuổi sứ mệnh và giám sát việc quản lý của tổ chức.

LƯU Ý: Ủy ban Bổ nhiệm không trực tiếp chọn ai sẽ trở thành thành viên của Hội đồng quản trị. Uỷ ban tạo ra một danh sách các ứng cử viên, từ đó các Giám đốc được bầu ra bởi các Thành viên LPI.

Là thành viên của Uỷ ban Bổ nhiệm bạn sẽ:

 • Giúp xác định và thu hút các ứng viên ủng hộ sứ mệnh của LPI, cung cấp các chuyên môn và kinh nghiệm có thể hỗ trợ gia tăng điều đó.
 • Làm việc với Hội đồng quản trị để phát triển danh sách kỹ năng, kinh nghiệm và tiêu chí nhân khẩu học cho các Giám đốc.
 • Xác định, phỏng vấn và kiểm tra tham chiếu của các ứng viên tiềm năng.
 • Tạo ra một danh sách các ứng cử viên mà từ đó các Thành viên LPI sẽ bầu làm Giám đốc.

Thành viên của Uỷ ban Bổ nhiệm được trông đợi sẽ:

 • Cam kết 5 ngày để xem xét và lựa chọn ứng viên
 • Tham gia vào cuộc họp trực tuyến kéo dài trong hai ngày để hoàn thiện các đề xuất

Kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết

Chúng tôi đang tìm kiếm những cá nhân cho Uỷ ban Bổ nhiệm sở hữu những khả năng sau:

 • Hiểu biết những kinh nghiệm trong nhiều ngành lĩnh vực công nghiệp khác nhau,
 • Có kinh nghiệm quản trị, ưu tiên trong môi trường phi lợi nhuận
 • Có kinh nghiệm xác định và lựa chọn những ứng viên vượt trội, và
 • Quan tâm đến việc hỗ trợ sự phát triển của phần mềm mã nguồn mở
 • Không phải là nhân viên hoặc đối tác hợp đồng của LPI, hoặc đang lên kế hoạch trở thành ứng viên cho vị trí Giám đốc

Tại sao phải tham gia?

Các thành viên của Uỷ ban Bổ nhiệm có cơ hội để:

 • Gặp gỡ và làm việc cùng các nhà lãnh đạo khác trong cộng đồng mã nguồn mở
 • Đạt được và chia sẻ những kinh nghiệm quý báu trong quản trị doanh nghiệp phi lợi nhuận
 • Đóng vai trò chủ chốt trong quá trình đánh giá và lựa chọn ứng viên cho Hội đồng quản trị hiệu suất cao để vận hành toàn cầu.
 • Ứng dụng các kinh nghiệm và kỹ năng vào việc đảm bảo sự hiện hữu của LPI được cân bằng và đa dạng để đạt được các mục tiêu
 • Có được cái nhìn sâu sắc và trải nghiệm xung quanh các cải tiến kỹ thuật, chính sách internet và quản trị tổ chức.
 • Đóng góp giá trị vào định hướng chiến lược của LPI.
 • Góp phần vào sự phát triển của việc sử dụng phần mềm mã nguồn mở và khả năng tuyển dụng của những người làm việc với nó.
 • (Đối với Thành viên LPI) thu thập được Đơn vị Phát Triển Chuyên nghiệp (PDUs), có lợi cho việc duy trì chứng chỉ.

Cách thức tham gia vào Uỷ ban Bổ nhiệm

Tham gia vào Uỷ ban Bổ nhiệm bằng hai bước đơn giản sau:

 • Xác thực rằng Bạn đủ điều kiện: chúng tôi đang tìm kiếm những cá nhân có kỹ năng và kinh nghiệm cụ thể như được liệt kê ở trên. Hãy xem qua mục 9.5 của Nội quy LPI và chắc chắn rằng bạn đáp ứng các yêu cầu trong đó trước khi gửi đơn đăng ký.
 • Hoàn thành mẫu đơn đăng ký trực tuyến và tải lên sơ yếu lý lịch của bạn: đơn đăng ký và sơ yếu lý lịch sẽ được chấp nhận thông qua hệ thống ứng tuyển trực tuyến của chúng tôi từ ngày 9/11 đến 29/11/2020. Đơn ứng tuyển muộn hơn sẽ không được chấp nhận.

Nếu có bất kỳ câu hỏi gì thêm, bạn hãy xem qua sự kiện trực tuyến về Bầu cử Hội đồng quản trịvai trò của Uỷ ban Bổ nhiệm.