Tham gia chương trình Tài trợ doanh nghiệp của chúng tôi đồng thời góp phần phát triển các cơ hội trong Linux và lĩnh vực mã nguồn mở.

LPI là tổ chức dẫn đầu thị trường về Chứng chỉ Linux và duy trì một khuôn khổ làm việc trên toàn cầu để hỗ trợ việc áp dụng mã nguồn mở. Chúng tôi có thể giúp bạn quảng bá công ty của mình, đạt được lợi thế cạnh tranh, tuyển dụng các chuyên gia được chứng nhận và tác động đến tương lai của ngành Công nghệ thông tin.

Quảng bá công ty của bạn

Các chuyên gia IT thường giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ trong tổ chức của mình. Sử dụng việc tài trợ LPI để thu hút những người có ảnh hưởng quan trọng này và cho họ thấy giá trị của sản phẩm, dịch vụ và những gì bạn mà đem lại. Ngoài ra, các sản phẩm quảng bá sẽ được cung cấp để thể hiện sự hỗ trợ của bạn. Chúng tôi có thể giúp bạn quảng bá công ty của bạn với:

  • Khu vực trưng bày sản phẩm và/hoặc một vị trí phát biểu trong các sự kiện địa phương và khu vực.
  • Các tính năng trên phương tiện truyền thông mạng xã hội của LPI và trên website chính thức của LPI.
  • Bao gồm trong các dịch vụ, quà tặng khuyến mãi thường xuyên của LPI.

Có được lợi thế cạnh tranh

Phát triển vị thế dẫn đầu của công ty thông qua việc hợp tác cùng với các chuyên gia tài giỏi và đầy triển vọng nhất trong Linux và lĩnh vực mã nguồn mở. Chúng tôi có thể giúp bạn đạt được lợi thế cạnh tranh với:

  • Các phương tiện truyền thông tập trung vào nhà tài trợ doanh nghiệp ví dụ như các cuộc phỏng vấn video điều hành và các bài báo riêng được lưu trữ trên LPI.org
  • Kết nối với các kênh tiếp thị và bán hàng toàn cầu của LPI
  • Kiến thức của LPI về phát triển các kỳ thi

Tác động đến tương lai của ngành Công nghệ thông tin

Tiếp cận với các công nghệ mới nhất và dẫn đầu trong thế giới Phần mềm mã nguồn mở (OSS). Tạo sự khác biệt và sức ảnh hưởng đến tương lai công ty bạn bằng cách trở thành một phần của sự phát triển phần mềm mã nguồn mở.

Become a corporate sponsor today

Does your company want to become a corporate sponsor? Please fill out the short form below and we will be in contact with you soon. Thank you so much for your interest in supporting the Linux Professional Institute and our community of IT and Linux professionals.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Cảm ơn các Nhà tài trợ doanh nghiệp về những đóng góp to lớn.