Chương trình Việc làm - Các câu hỏi thường gặp

Được. Họ nên kiểm tra với CSM của mình để xác nhận xem có đủ điều kiện chưa. Nhìn chung, nếu không thể tạo tài khoản theo Hướng dẫn của Chương trình, LPI sẽ giải ngân khoản hỗ trợ trực tiếp cho Đối tác.

Mức hỗ trợ chi phí đào tạo tùy theo chi phí của các kì thi, nó sẽ nằm từ 0 đến 100% so với chi phí kì thi.

Đối tác nhận được hỗ trợ chi phí đào tạo tương đương với toàn bộ chi phí của các kì thi LPI tại địa phương của họ cho mỗi khóa học được cung cấp cho Ứng viên đủ điều kiện của Chương trình. Số tiền đó được tính theo công thức:

(số lượng ứng viên) X (chi phí kì thi tại địa phương) X (số lượng kì thi để lấy chứng chỉ)

Ví dụ:
Đối tác đào tạo ở Zimbabwe có hai buổi đào tạo – một dành cho LPIC-1 và một dành cho DevOps Tools Engineer.

Cô ấy còn 2 suất trong khóa đào tạo LPIC-1 và 4 suất dành cho khóa đào tạo DevOps Tools Engineer. Chi phí cho kì thi ở khu vực đó là 120 USD (khu vực Châu Phi, nhóm 1).

Đối tác đào tạo sẽ liệt kê số tiền sau trong đơn đăng ký –

 • cho đào tạo LPIC-1: 2X120X2=480 USD
 • cho khóa đào tạo DevOps Tools Engineer: 4X120=480 USD.

Tổng số tiền yêu cầu sẽ là 960 USD.
Số tiền được phê duyệt và mức nhận được có thể lên tới 960 USD.

Hiện tại không có giới hạn về số lượng đơn đăng ký cho mỗi Đối tác hoặc theo quốc gia, khu vực hoặc số lượng ứng viên tham gia ở một số khu vực nhất định trên thế giới. Tùy theo nhu cầu tài trợ, LPI có thể phải điều chỉnh các điều khoản của Chương trình.

Những người đăng ký trong Chương trình này là Đối tác LPI có uy tín tốt và họ có thể nhận được hỗ trợ chi phí đào tạo cho mỗi suất học mà họ chỉ định cho những ứng viên có nhu cầu và điều đó đã được Nhóm Làm việc về Chương trình Tuyển dụng chấp thuận. Họ cũng sẽ nhận được các phiếu thi mà họ sẽ phân phát cho các ứng viên.

Tuy nhiên, Đối tác sẽ có những lợi ích sau:

 • Các đối tác có thể cải thiện khả năng có việc làm của mọi người trong cộng đồng của họ
 • Các đối tác sẽ giảm bớt rào cản đối với giáo dục dựa trên nghề nghiệp trong cộng đồng của họ
 • Các đối tác sẽ được đồng quảng bá sự tham gia của mình
 • Các đối tác sẽ cải thiện nguồn nhân tài để có thể thu hút nhà tuyển dụng
 • Các đối tác sẽ tận dụng và làm tốt hơn trong việc sử dụng những vị trí trống trong lớp, đồng thời nâng cao năng lực sử dụng chương trình đào tạo của mình.

Tiêu chí xét duyệt cơ bản:

 • Trở thành Đối tác uy tín tốt
 • Là nhà cung cấp các chương trình được liệt kê (nhà cung cấp chương trình đào tạo về các khóa học mã nguồn mở và Linux với mục tiêu chính là các chứng chỉ LPI)

Tiêu chí lựa chọn Đối tác:

 • Đào tạo phù hợp với chứng chỉ LPI
 • Hợp tác chặt chẽ với Đối tác tuyển dụng LPI hoặc nhà quản lý tuyển dụng và những người có thể hỗ trợ ứng viên tìm kiếm việc làm
 • Thực hành đào tạo dài hạn
 • Có kinh nghiệm trong các Chương trình tương tự (được quản lý bởi các tổ chức chính phủ hoặc phi chính phủ, nhóm ngành hoặc các nguồn quản lý khác)

Không. Tuyển dụng ứng viên và giúp họ có khả năng được tuyển dụng là mục tiêu của Chương trình Việc làm và đó cũng là điều mong muốn nhất trong Chương trình này. Các đối tác mà đơn đăng kí của họ có thể chứng minh kế hoạch đó sẽ được thưởng số điểm cao hơn khi đưa ra quyết định.

Không. Khuyến nghị chung của LPI là không liên quan đến chủ sở hữu, nhân viên, nhà thầu, Đối tác của LPI hoặc những người có quan hệ trực tiếp với họ.

Việc lựa chọn ứng viên phải là một quá trình minh bạch và việc liên quan đến các mối quan hệ riêng sẽ không được chấp nhận.

Việc lựa chọn ứng viên là trách nhiệm duy nhất của Đối tác và LPI sẽ không can thiệp vào việc đó. LPI đưa ra hướng dẫn cho việc lựa chọn ứng viên. Đối tác có thể ưu tiên các ứng viên và chọn số lượng ứng viên có thể tham gia Chương trình cho những người họ sẽ nhận được chi phí hỗ trợ giảng dạy.

Không. LPI sẽ thu thập thông tin về sự thành công của Chương trình và gửi bản khảo sát cho Đối tác và ứng viên 3 tháng sau khóa đào tạo và một năm sau khóa đào tạo. Những cuộc khảo sát này sẽ không liên quan đến các câu hỏi về chủng tộc, giới tính hoặc khuyết tật. Cuối cùng, ứng viên có muốn chia sẻ thông tin đó hay không là tùy thuộc vào họ, nhưng những câu hỏi này sẽ không đến từ LPI.