Uỷ ban Phát triển Chứng chỉ

Intended Participants: Nhà giáo dục, Chuyên gia cao cấp, Quản lý kỹ thuật

Status: mở cho thành viên mới (bấm vào đường link để tham gia danh sách gửi thư)

Tầm nhìn và Sứ mệnh

Cần có tiếng nói của nhiều chuyên gia hàng đầu để tạo ra lộ trình học tập cho những người mới. Điều này giúp đảm bảo được mức độ thu hút toàn cầu của các chứng chỉ LPI và giá trị của chúng đối với người sở hữu chứng chỉ của chúng tôi.

Phạm vi, Nhiệm vụ và Hoạt động

Ở cấp độ toàn cầu, tư vấn về các chương trình chứng chỉ có giá trị,  đóng vai trò quan trọng đối với sự nghiệp mã nguồn mở và mang lại lợi ích cho cộng đồng mã nguồn mở nói chung. Các nhóm làm việc sẽ được thành lập với các chuyên gia trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) cùng các chuyên gia khác theo từng chủ đề cụ thể.

Đại diện của Uỷ ban và các bên liên quan

Tiêu chí Thành viên Uỷ ban

Tư cách thành viên của uỷ ban sẽ được mở  cho tất cả mọi người

Uỷ ban Điều hành

 • Nhà tài trợ: G Matthew Rice, Giám đốc Điều hành, Canada
 • Chủ toạ: Fabian Thorns, Giám đốc Phát triển sản phẩm, Đức
  • Lên lịch, tổ chức và điều hành các cuộc họp
  • Chủ trì dự thảo, ngân sách uỷ ban và đề xuất cho LPI và ED
 • Thư ký: Kenny Armstrong, Quản lý cộng đồng, Hoa Kỳ
  • Tổ chức và theo dõi các hạng mục hoạt động của thành viên
 • Thành viên:

Nhóm làm việc: Doanh nghiệp và Quản lý Mã nguồn mở

Đây là nhóm làm việc quan tâm đến việc tạo ra các chủ đề giáo dục và chứng chỉ liên quan đến quản lý mã nguồn mở, kinh doanh, luật và phát triển cộng đồng cũng như các chủ đề liên quan khác. Nhóm làm việc thảo luận ở đây (https://discuss.lpi.org/c/cert-dev) và báo cáo lại với những người khác trong danh sách gửi thư của Uỷ ban Phát triển Chứng chỉ.

Thành viên nhóm làm việc lý tưởng:

 • Các chuyên gia tham gia vào việc quản lý cộng đồng, dự án và các sản phẩm mã nguồn mở
 • Quản lý kinh doanh trong các tổ chức tham gia và sử dụng mã nguồn mở
 • Chuyên gia pháp lý với kinh nghiệm mã nguồn mở

Trọng tâm hiện tại:

 • Nghiên cứu, xác định các chương trình giáo dục và chứng chỉ trải dài quanh các chủ đề về pháp lý, kinh doanh và cộng đồng đặc trưng cho mã nguồn mở

Cách thức gia nhập: Gửi email với phần tự giới thiệu về địa chỉ fthorns@lpi.org