Điều kiện Tham gia Chương trình Thành viên

Tiêu chí Xét duyệt Thành viên

Phiên bản 3: 18/07/2019

 

Giới thiệu

Để đáp ứng như một tổ chức hướng đến cộng đồng có trách nhiệm với các học viên mã nguồn mở, những người đã ủy thác cho Linux Professional Institute (“LPI”) để xác minh các kĩ năng và hỗ trợ nghề nghiệp của họ, các quy định của LPI (phần 2) yêu cầu và xác định rõ thành viên là ai, cùng với những lợi ích khác, được quyền bầu cử toàn bộ Hội đồng Quản trị.

Các loại Thành viên

Hiện tại, chỉ có một loại thành viên, là loại dành cho cá nhân. Không có tư cách thành viên là công ty, sinh viên hoặc thành viên liên kết. [ 2.1(a)] Mặc dù LPI dự định tạo ra các chương trình dành cho sinh viên và những người ủng hộ của LPI không đáp ứng điều kiện dưới đây, nhưng những người này không đủ điều kiện để bầu cử Hội đồng Quản trị hay những lợi ích khác dành riêng cho Thành viên.

Tiêu chí Xét duyệt Thành viên

Đây là tổng quan những yêu cầu đối với tư cách thành viên. Các mục trong ngoặc vuông đề cập đến các phần quy định.

1: Phải Cung cấp Thông tin Liên hệ Chính xác

Chúng tôi có thể liên hệ với bạn về việc thông báo các cuộc họp, bầu cử hay các thông báo cần thiết khác, như là một phần sự nỗ lực của chúng tôi để thể hiện tính minh bạch và trách nhiệm đối với các thành viên trong tổ chức [3.4, 3.5]. Chúng tôi sẽ không gửi quảng cáo hay các tài liệu của đối tác đến thành viên mà không có sự đồng ý của họ. Tất cả thông tin liên lạc sẽ được tuân thủ theo Chính sách Quyền riêng tưBộ luật chống thư rác của Canada

2: Phải được Chứng nhận bởi Linux Professional Institute

LPI được quản lý bởi các chuyên gia có chứng nhận. Nếu bạn từng đạt được chứng chỉ trong lĩnh vực của Linux Professional (còn gọi là LPIC) hay lộ trình Công nghệ mở (Open Technology ) (chẳng hạn như là Kĩ sư Công cụ DevOps (DevOps Tools Engineer) hay Chuyên gia BSD (BSD Specialist) ), bạn sẽ đủ điều kiện.

Các chương trình chứng chỉ giáo dục, chẳng hạn như “Các Yếu tô cơ bản của Linux” (Linux Essentials), thì không đủ điều kiện trở thành thành viên.

Dành cho chủ sở hữu của các chứng chỉ Linux Professional Institute có hiệu lực

Tư cách thành viên được giới hạn cho các cá nhân có chứng chỉ cấp chuyên nghiệp LPI có hiệu lực. Mặc dù, chúng tôi có một lựa chọn dành cho chủ sở hữu chứng chỉ không có hiệu lực (xem bên dưới), nhưng nếu chứng chỉ của bạn hiện tại có hiệu lực, bạn có đủ điều kiện trở thành thành viên khi đáp ứng các tiêu chí còn lại.

Dành cho chủ sở hữu chứng chỉ Linux Professional Institute không có hiệu lực

Những chủ sở hữu các chứng chỉ không có hiệu lực được mời đến đăng kí bất kì lúc nào. Tuy nhiên, những thành viên có đủ điều kiện sẽ được giữ lại tới khi ⅓ của Đơn vị phát triển nghề nghiệp (PDUs) cần thiết cho một chu kì 3 năm được yêu cầu và chấp nhận (tức là 20 PDUs). Không hoạt động nào được yêu cầu có thể kéo dài quá 12 tháng. Sau khi gửi thành công yêu cầu PDU và đáp ứng đủ các tiêu chí còn lại, thành viên có đầy đủ tư cách sẽ được công nhận và các chứng nhận PDUs được yêu cầu sẽ được phục hồi trạng thái có hiệu lực.

Dành cho chủ sở hữu chứng chỉ “CompTIA Linux +Powered by LPI”

Chủ sở hữu chứng chỉ CompTIA Linux+ Powered by LPI cần đăng kí thông tin đăng nhập của họ với LPI để được công nhận là chủ sở hữu của chứng chỉ LPI. Thông tin đăng nhập CompTIA Linux+ mà không từ chương trình được chỉ định “powered by LPI” thì không đủ điều kiện nhưng có thể sử dụng phương pháp được mô tả bên dưới cho chủ sở hữu của “các chứng chỉ mã nguồn mở khác”. Các kì thi “powered by LPI” được gọi là LX0-101/LX0-102/LX0-103/LX0-104. Hướng dẫn yêu cầu chứng chỉ LPIC-1 của bạn có tại đây

Dành cho chủ sở hữu của các chứng chỉ mã nguồn mở khác

Những chương trình cho phép chủ sở hữu của các chứng chỉ mã nguồn mở khác (như RHCE và LFCE)  đang được xem xét. Mặc dù những phương pháp này trước mắt không được ưu tiên nhất, tuy nhiên chúng ta nên bắt đầu chiến dịch gia tăng để thúc đẩy hội viên cho cộng đồng này, vừa để xác định mối quan tâm cũng như xây dựng cầu nối giữa LPI, các tổ chức chứng chỉ khác và nhà cung cấp mã nguồn mở.

3: Phải Chấp nhận Quy tắc Ứng xử của chúng tôi

Trong môi trường phát triển kinh doanh ngày nay, các kĩ năng công nghệ thôi là chưa đủ. Chính vì vậy, LPI yêu cầu các thành viên tuân thủ các quy tắc đạo đức và ứng xử chuyên nghiệp. Bắt nguồn từ các quy tắc tương đồng đã phát triển trong các hiệp hội nghề nghiệp và dự án mã nguồn mở, quy tắc ứng xử này giải quyết các vấn đề đạo đức liên quan đến:

  • Bảo vệ lợi ích cộng đồng
  • Thể hiện tính chính trực cá nhân
  • Duy trì tính bảo mật và quyền riêng tư
  • Luôn tôn trọng đồng nghiệp và cộng tác viên

4: Phải Chấp nhận Bản Thỏa thuận Thành viên

Vui lòng đọc Thỏa thuận Thành viên trước khi quyết định tham gia. Là một phần của quá trình tham gia với tư cách thành viên, việc chấp nhận thỏa thuận thành viên là một bước quan trọng.

5: Phải đồng ý Thanh toán Các khoản phí Thành viên

Biểu phí hội viên do Hội đồng Quản trị quy định. Số tiền phải trả cho các khoản phí được dự trù sao cho không vượt quá chi phí chứng nhận LPIC-1 hoặc LPIC-2 thông qua việc thực hiện lại các bài kiểm tra đơn giản cứ 5 năm một lần. Điều này cho phép LPI cung cấp tư cách thành viên một cách dễ dàng và ít tốn kém hơn để duy trì trạng thái chứng chỉ có hiệu lực.

Ngoài ra, chúng tôi thừa nhận sự cần thiết phải điều chỉnh biểu phí thành viên theo các quốc gia khác nhau để hỗ trợ khả năng chi trả tùy thuộc vào từng địa phương đối với các chương trình của chúng tôi và tư cách thành viên. Tương tự như việc định giá các kỳ thi lấy chứng chỉ, phí thành viên được tính dựa trên thang chia mức độ sử dụng Chỉ số Phát triển Con người do Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc công bố. Thông tin thêm về UN HDI có thể tìm hiểu ở đây:

http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi

Bằng việc kết hợp hai yếu tố này, phí thành viên được tính như sau:

1 năm

  • 75/65/45 USD
  • 65 euros/55 euros (HDI rất cao/HDI cao)
  • 7500 yen

3 năm

  • 180/156/108 USD
  • 155 euros/130 euros
  • 18000 yen

Các khoản phí không bao gồm VAT và các khoản phí còn nợ sau ba tháng sẽ khiến tư cách thành viên bị chấm dứt [2.5(a)(i)] và cá nhân sẽ cần phải đăng ký lại.